Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Наукові записки інституту журналістики

Категорія : Головна

Випуск повністю
Сорока В. М. Оперативність та актуальність теленовин в умовах інтернетизації журналістики
Хоменко І. А. Біобібліографічна довідка. В. Я. Миронченко
До уваги авторів! Нові вимоги до структури наукової статті. Редколегія
Зражевська Н. І. Підходи до аналізу енігматичних медіатекстів
Лавриш Ю. С. Соціальна комунікація українських нових медій: методологія дослідження (на основі моделі «церква — нові медії — суспільство»)
Холод О. М. Методологічні принципи та критерії діагностики розрахунку впливу медіа
Чернявська Л. В. Соціопросторові критерії дискурсивних практик медіа
Добривечір В. О. Палітра зарубіжних наукових журналів із соціальних комунікацій
Загороднюк В. Є. Паралелі у роздумах про медіаосвіту та ед’ютейнмент (технологія/стратегія «Освіта+розвага»)
Михайлова О. П. Стандарти відображення проблем людей з інвалідністю в теленовинах
Ситник О. В. Стратегія особистісно-орієнтованого моделювання інформаційних мережевих ЗМІ
Сухаревська Г. В. Концептуальні засади дослідження ринку розкоші
Брадов В. В. Критерії ефективності в ракурсі функціональної подвійності медіа
Носова Б. М. Переваги медіа в трактуванні української ідентичності
Перехейда В. В. Комунікативна місія внутрішнього туризму в Україні як інтегратора суспільства
Шендеровський К. С. Інституалізація соціальної журналістики в Україні
Балаклицький М. А. Вплив релігійних медіаповідомлень на цільову аудиторію: результати соціологічного опитування (за матеріалами протестантських ЗМІ України)
Горевалов С. І., Зикун Н. І. Військові ЗМК України на зламі століть: проблеми й завдання (євроінтеграційний процес)
Покляцька К. А. Діагностування проблемно-тематичної спрямованості літературно-художніх журналів
Шкляр А. О. Професійно-творча діяльність журналіста ділового видання
Василик Л. Є. Новітні форми редакційного маркетингу: крос-медійний аспект
Грисюк В. П. PR на революції та революція як PR
Мельникова О. С. Методи впливу альтернативних медіа (на прикладі українського самвидаву 60—80-х рр. ХХ ст.)
Попова В. В. Спеціалізовані професійні видання як засіб формування іміджу фахової спільноти
Грабська А. В. Громадське мовлення в контексті викликів глобального медійного ринку: стратегія Deutsche Welle
Демченко О. А. Результати дослідження аудиторії ділових телевізійних ЗМІ «Бізнесовий контент в українському телевізійному мовленні: структура і функціонування—2014»
Кіндра С. О. Специфіка ефірної промоції радіостанцій «Шансон» та «Хіт-ФМ»
Мордюк А. О. Вплив соціальних мереж на контент телевізійних випусків новин
Нагорняк М. В. Інтерактивність як визначальний чинник ефективності розмовних програм інтернет-радіостанцій
Черемних І. В. Від телевізійного маркетингу до менеджменту
Щербина Ю. В. Індивідуальні особливості телеведучого як запорука рейтингового успіху розважальних програм
ІНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛІСТИКАГороденко Л. М. Деструктивні (інмутаційні) процеси у мережевій комунікації
Комова М. В. Симуляція як база функціональної трансформації медіасередовища
Рябічев В. Л. Модель мережевого журналіста
Фісенко Т. В. Феномен «бульбашкового фільтра» у мережевих соціальних комунікаціях
Цимбаленко Є. С. Проблематика трансформацій у медіакомунікаціях
Янішевська О. В. Напрями дослідження та перспективи регіональних інтернет-ЗМІ України
РЕКЛАМА ТА ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮАндрєєва О. С. Девіантна та шокова реклама: дефініція й зіставлення понять
Березенко В. В. Теорія паблік рилейшнз: особливості становлення
Голік О. В. Традиційні та новітні підходи до визначення ефективності реклами
Досенко А. К. Блогосфера як автокомунікативна технологія
Дроздик Л. А. Політична реклама та антиреклама як елементи виборчої кампанії 2012 р. в Україні
Лобойко Т. В. Питання усвідомлення актуальних соціальних проблем українською молоддю (на прикладах створеної нею соціальної реклами)
Скотникова Т. В. Напрями діяльності компаній на українському ринку рекламних та PR-послуг і регламент добирання інформації для аналізу контенту
Чекалюк В. В. Позитивний імідж держави і суспільства — результат ефективних комунікацій
Чекштуріна В. М. Сакральний зміст рунічних знаків у бренд-комунікаціях
Шальман Т. М. Соціальна реклама — важливий складник ринку реклами та PR
Щегельська Ю. П. Відеопромоція міста Львова в Україні та за її межами
Яненко Я. В. Реклама як засіб соціалізації в українському суспільстві у 90-ті рр. ХХ ст
Зикун Н. І. Інтегративна природа сатиричної публіцистики: узагальнення наукових підходів
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;