Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Софія

Категорія : Головна

Випуск повністю
ЗМІСТ 1(1)/
Харьковщенко Є. А. Софія: історико-філософська ґенеза поняття
Колодний А. М., Лобовик Б. О. Історіософія релігії: специфікація предметної сфери
Конотоп Л. Г. Методологія дослідження релігійного досвіду в сучасній філософії Заходу
Марченко О. В. Феномен нетрадиційної релігійності в постмодерну епоху: український контекст
Пілецький Є.А. Релігієзнавчий аспект концепції "природнього формування когнітивного автоматизму" Роберта Макколі
Предко О. І. Релігійний досвід: особистісний вимір
Филипович Л. О. Традиції вітчизняного осмислення релігії як духовної основи національного буття
Яроцький П. Л. Кризовий стан і критерії реформування Католицької церкви у верифікації її останніх понтифіків
Бойченко М. І. Академічний статус соціальної філософії у стосунку до її неакадемічних втілень
Бойченко Н. М. Етичні аспекти університетських цінностей
Саух П. Ю., Саух Ю. П. Мультикультуралізм: оптимізм теорії й неспроможність практики вирішення проблем полікультурного суспільства
Ша шк ов а Л. О. Наука і релігія в методологічній перспективі
Малкіна Г. М. Морально-політична відповідальність: теоретичні засади аналізу
Ткач О. І. Особливості рекрутування політичної та адміністративної еліти в Україні
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;