Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Шевченкознавчі студії

Категорія : Головна

Випуск повністю
Бігун О. "Кобзар" Т. Шевченка: між Старим і Новим Завітом (до проблеми літературної діалогічності)
Задорожна Л. Імператив історії у Шевченкових "Гайдамаках" та чинник сприйняття його сьогодні
Задорожна С. Тарас Шевченко і виклики сучасної доби
Калинчук А. Поема Т. Шевченка "Сова": текстовий аналіз
Коломієць В., Іванова О. Народна пісня в житті і творчості Тараса Шевченка
Лебідь-Гребенюк Є. Критичний коментар у текстах Т. Шевченка як спосіб ведення полеміки з опонентами
Марченко Н. Ретроспекція видання лейпцизького збірника Тараса Шевченка
Мейзерська Т. Типологія імагінативного мислення Т. Шевченка
Настасієнко О. Образ Тараса Шевченка в поезії Є. Маланюка "Шевченко"
Сліпушко О. Суспільно-політичні ідеї Кирило-Мефодіївського братства у художньому просторі поезій Тараса Шевченка
Стрюк Л., Терещенко В. Автобіографічне "Я" у повістях Т. Шевченка
Ткачук О. Романтичний наратив ліро-епічної поеми Т. Шевченка "Гайдамаки"
Харчук Р. Образ думи у творчості Тараса Шевченка
Шаф О. Мотив руйнації родинних стосунків у поезії Тараса Шевченка в гендерному ракурсі
Яблонська О. Поетична творчість Т. Шевченка: соціо- та етнопсихологічні параметри образу москаля
Яковина О. Традиція у творчості Тараса Шевченка
Яременко В. "І стала тьма..." Етнографізм і символіка Шевченкового твору "У Бога за дверима лежала сокира…"
Бикова Т. Від місцевого до універсального: парадигма величі жінки-матері ("Марія" Т. Шевченка і "Марія" В. Стефаника)
Білик Г. "Кобзар" як репрезентант культурної епохи: Т. Шевченко – М. Семенко – брати Капранови
Боронь О. Повість Тараса Шевченка "Варнак" і роман Вальтера Скотта "Роб Рой": спільне і відмінне
Гармата Г. Козакоцентризм у творчості Т. Шевченка і П. Куліша: порівняльний аналіз
Жванія Л. Категорія простору в творчості Т. Шевченка й Лесі Українки
Кривуляк О. Типологія художнього втілення жанру послання у творчості Т. Шевченка та М. Вороного
Шаповалова А. Творчість Тараса Шевченка та філософія Григорія Сковороди: два виміри свободи
Білокінь В. Аксіологічний аспект означення часу відвідування могили Тараса Шевченка (за матеріалами книг вражень)
Єщенко Н. Концепт правда у поетичних творах Тараса Шевченка
Мацько О. Лінгвокультурема "орел" у поетичній творчості Тараса Шевченка
Брижицька С. Сприйняття робітниками постаті Тараса Шевченка у 1927–1928 роках
Назаренко М. До прижиттєвої рецепції поезії Т. Шевченка: питання літературного контексту
Скуратко Т. Шевченківські традиції в художньому дискурсі поем Івана Драча
Федунь М. Рецепція Шевченкової поеми "Гамалія" західноукраїнськими мемуаристами першої половини ХХ ст
Шалацька Г. Жіночі образи драми "Назар Стодоля" Т. Шевченка у системі духовних цінностей першої половини ХІХ ст
Зарицька Т. Новий етап засвоєння поезії Тараса Шевченка: переклади Віри Річ
Коломієць Л. Рецепція англомовних перекладів поезій Тараса Шевченка інтернет-читачами (огляд читацьких відгуків та коментарів)
Саволоцька А. Особливості перекладу міфологічного колориту вступу до балади Тараса Шевченка "Причинна" англійською мовою
Брижіцька І. Іван Ковальов – дослідник теми "Шевченко і царська цензура"
Жлуктенко Н. Вектори шевченкознавства в наукових студіях кафедри зарубіжної літератури Київського університету
Лущій С. До історії еміграційної шевченкіани: Л. Лиман та Ю. Стефаник
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;