Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Шевченкознавчі студії

Категорія : Головна

Випуск повністю
Нахлік Є. Пророцтво у Шевченковій поезії
Задорожна С. Шевченкове послання "живим і ненародженним"
Сліпушко О. Ідея Бога у творчій свідомості Тараса Шевченка
Гуляк А. Віддзеркалення релігійного світогляду Тараса Шевченка у художній системі "Кобзаря"
Бігун О. Суспільний ідеал Тараса Шевченка: парадигма заповіту
Шаповалова А. Свобода як особистий вибір героя у творчості Тараса Шевченка (на прикладі повістей "Художник", "Музыкант", "Прогулка с удовольствием и не без морали")
Бугрим В. Візії державності, соборності, козацтва України у творчості та діяльності Тараса Шевченка
Костенко Н. Строфіка Тараса Шевченка як версифікаційний феномен романтичної творчості
Поліщук Я. Феномен Шевченкової іронії
Мостова Л., Порожнюк А. Художньо-стильова специфіка балад Тараса Шевченка
Шупта-В'язовська О. Тарас Шевченко: феномен художнього та проблема його повноти
Задорожна Л. Аспекти трансценденталій у Тараса Шевченка: благо (bonum)
Яременко В. Додаткові коментарі філософського спрямування до твору Тараса Шевченка "Заступила чорна хмара та білую хмару…"
Калинчук А. До характеристики засланчої поезії Тараса Шевченка: вірш "Швачка" як жанровий варіант історичної пісні
Яковина О. Особа поета як місце зустрічі онтичного рівня існування із внутрішньою безкінечністю людини: до питання семантики інтенцій поезії Тараса Шевченка "Чи то недоля та неволя…"
Боронь О. "Музыкант" Тараса Шевченка в типологічних відношеннях із російськими повістями про музичне мистецтво 1830–1840-х рр
Гомирева О. "Притча про блудного сина" в інтерпретації Тараса Шевченка
Марченко Н. Філософська інтерпретація Т. Шевченком етноментальних рис українців у двох редакціях соціально-побутової поеми "Москалева криниця"
Харитоненко О. Образ читача й мотиви читання в російський повістях Тараса Шевченка
Данильченко О. Мотив гріха у творчості Тараса Шевченка: державницький аспект
Лебідь-Гребенюк Є. Художня модифікація образу ворога у поетичній творчості Тараса Шевченка
Ланге А. Образ матері в "Кобзарі" Тараса Шевченка
Соколюк Ю. Категорія моральності в прозових творах Тараса Шевченка
Іщенко Є. Сенсові картини світу у творчості Тараса Шевченка
Дружинець М. Рукописи та першодруки Тараса Шевченка і його послідовників у процесі орфоепічної нормалізації української літературної мови
Парасін Н. Тарас Шевченко: мистецькі координати перцептивної візії
Задорожна О. Тарас Шевченко і сучасність
Ткаченко А. Інтермедіальність і освітній канон (пізня лірика Тараса Шевченка)
Гальчук О. Діоген і Робінзон Крузо в Шевченковій парадигмі ідеальних героїв
Александрова Г. Т. Шевченко і О. Пушкін: пункти зближення і лінії розмежування в літературознавстві кінця ХІХ – перших десятиліть ХХ ст
Німилович О., Юрош О. Місце музичної Шевченкіани в спадщині Йосипа Гошуляка, визначного українського діяча з Канади
Гурбанська А. Тарас Шевченко і Григорій Сковорода: перегук екзистенційних вимірів творчості
Коломієць Л. The Essentialized Kobzar by Taras Shevchenko in Michael Naydan's English Projection, 2014
Зимомря М. Творчість Тараса Шевченка крізь призму німецькомовних інтерпретацій
Наєнко М. Шевченків геній без кордонів
Модебадзе І. "Как много общего у этого народа с нашим!" (Тарас Шевченко и Грузия)
Дроздовський Д. Філософські та перекладацькі константи шевченківського дискурсу Віри Річ
Мчеделадзе І. Рефлексії художніх образів Кавказу та Прометея в українській літературі
Наумова Н. Франкомовна шевченкіана
Зарицька Т. Сприйняття та висока оцінка творчості Тараса Шевченка як світового поета в англомовних країнах
Ратіані І. Тарас Шевченко в грузинской литературной критике
Фудзія Ецуко Моя зустріч з творами Тараса Шевченка
Алієва З. Ідеї Тараса Шевченка як основа консолідації української еліти і "просвітянських" об'єднань України та Азербайджану
Покровська І. Специфіка перекладів "Заповіту" Тараса Шевченка турецькою мовою
Набитович І. Творчість Тараса Шевченка в літературознавчій спадщині Юрія Бойка (Блохина)
Бочко М. Тарас Шевченко в інтерпретації Федора Коваля
Шевченко Г. Рецептивна естетика в Шевченкознавчих працях О. І. Білецького
Жуковська Г. Тарас Шевченко в поезії літературної групи "Бу-Ба-Бу"
ТАРАС ШЕВЧЕНКО ЯК СУБ'ЄКТ ХУДОЖНЬОЇ, Гаєвська Н., Гаєвська О. Шевченківський дискурс Андрія Малишка в контексті української літератури ХХ століття
Астаф'єв О. Творчість Тараса Шевченка у рецепції Генрика Сенкевича
Чхатарашвілі С. Грузинська тема у творчості Тараса Шевченка й українських шістдесятників (Л. Костенко, І. Драч)
Чуйко Т. Особливості інтерпретації образу Тараса Шевченка в живописі й графіці 40-х років ХХ століття
Рябченко М. Художня рецепція образу Тараса Шевченка у творах українських авангардистів на початку та в кінці ХХ століття
Черниш Т. Мовна особистість і мовна біографія Тараса Шевченка у висвітленні Пшемислава Зволінського
Резніченко А. Творчий доробок Тараса Шевченка у сфері літератури для дітей
Меленчук О. Історія спорудження пам'ятника Т. Шевченку в Києві у публікаціях Сергія Єфремова
Савенко А. Спільні художні мотиви в творчості Т. Шевченка та А. Кальвоса
Клименко Н. Рецепція творів Тараса Шевченка в новогрецькій літературі (за перекладами Яніса Рицоса)
Перепльотчикова С. Відтворення жанрових особливостей творів Т. Шевченка в новогрецьких перекладах (на матеріалі перекладів новогрецькою "І мертвим, і живим…" та "М. Костомарову")
Кожуховська Ю. "Заповіт" Тараса Шевченка в світі множинності перекладів новогрецькою мовою
Круглій А. Художня інтерпретація сп'яніння у творчості Тараса Шевченка
Яцько А. Мотиви "Слова о полку Ігоревім" у творчості Т. Шевченка і П. Филиповича: компаративний аналіз
Черкас О. Фемінне і маскулінне у поетичній картині світу Тараса Шевченка
Гузій О. Поезія Тараса Шевченка у сучасній українській рок-музиці
Голянчук А. Тарас Шевченко і Микола Гоголь: творчі паралелі та відмінні риси
Добоні М. Павло Білецький-Носенко і Тарас Шевченко: точки перетину
Бурутіна А. Біблійний образ Марії у "Повісті врем'яних літ" та поемі Тараса Шевченка "Марія": компаративний аналіз
Шкуратенко Ю. Художня рецепція світоглядних імперативів Тараса Шевченка у творчості Павла Глазового
Слободянік М. Сприйняття Шевченкового слова через візуальні образи
Мукан В. Проблема національної ідентичності в українській літературі (за творами М.Куліша й Т.Шевченка)
Медведчук О. Іронія і сатира у творчості Тараса Шевченка та Юрія Винничука: новаторство в межах традиції
Рибась О. Шевченківські традиції у творчості Сильвестра Яричевського
Синьоок Т. Від містифікації до псевдоніма: образи Кобзаря Дармограя й Порфирія Горотака
Бурлака Д. Модель образу правителя у барокових літописах і поезії Тараса Шевченка: компаративний аналіз
Челпан В. Відтворення ідіостилю Тараса Шевченка в новогрецьких перекладах (за книжкою "Заповіт", Хіос, 2011)
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;