Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Астрономія

Випуск повністю
Парновський С., Шаров П., Парновський О.Картографування повної густини матерії у Місцевому Всесвіті за методом POTENT
за даними спостережень XMM-Newton
Хміль С. Слабке гравітаційне лінзування
Пішкало М. Залежність індексу стиснутості сонячної корони від рівня сонячної активності
Слюсар В. Статистика коефіцієнтів підсилення при мікролінзуванні гаусівського джерела точковими масами
Андрієць О. Вимірювання магнітних полів у слабких сонячних спалахах по лініях фотосфери та хромосфери
Борисенко С., Корсун П., Іващенко Ю. Визначення оптичної товщини атмосфери комети 73Р/Швассманн-Вахманн 3 (фрагмент С)
Ізотова І., Парновський С. Зореутворення у близькому Всесвіті: оцінки за ультрафіолетовим випромінюванням
Лазоренко П., Карбовський В., Андрук В., Буромський М., Касьян С., Денисюк О. Київський мерідіанний аксіальний круг
Лейко У. Про деякі особливості північно-південної асиметрії сонячної активності
Парновський О., Жук І. Регресійне моделювання космічної погоди
Гнатик Б., Маслюх В. Космічні промені високих енергій від гіпернових у Галактиці
Клещонок В. Проект автоматичного програмного комплексу для опрацювання спостережень на Київському інтернет-телескопі
Ботигіна О., Лозицький В. Співставлення магнітних полів в активних протуберанцях, виміряних по лініях D 3 HeІ та Hα
Шатохіна С., Андрук В., Яценко А. Перші результати астрометричної та фотометричної обробки сканованих платівок ПДА ГАО НАНУ
Федоров П., Ахметов В. ХРМ и HIPPARCOS как реализация внегалактической опорной системы координат. Их общность и различия
Величко Ф., Ріхтегар А. Криві блиско показники кольору, фазові залежності блиско астреоідів 433 ЕРОС та 1627 ІВАР
Казанцев А., Францева К. Оцінка кількості біляземних астероїдів різних розмірів
Криводубський В. Щодо аномальної довготривалості 23-го цикло сочняної активності
Богдан Т., Гнатик Б., Кобзар О., Марченко В., Сущов О. Центавр А як джерело космічних променів надвисоких енергій
Єфіменко В., Токій В. Про вплив індукційних електричних струмів на плазмові шари атмосфери Сонця
Єфименко В. Про роботу астрономічної обсерваторії Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2006-2010 р�
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;