Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Астрономія

Випуск повністю
Александров О., Жданов В., Коваль С. Координати та підсилення критичних зображень в гравітаційно-лінзових системах: Поправки другого порядку у околі симетричного каспу
Богдан А, Марченко В., Гнатик Б. Рентгенівські структури позагалактичних джетів
Гнатик Р. Дослідження області переходу від галактичних до позагалактичних космічних променів на основі даних експерименту KASCADE-Grande
Кудря Ю. Квадратичні багатопараметричні залежності Таллі-Фішера для галактик каталогу 2MFGC
Парновський C., Ізотова І. Відношення світності до маси молодого зоряного населення у яскравих компактних галактиках як функція їх металічності та віку спалаху зореутворення
Криводубський В. Про самоорганізацію магнітних полів в сонячній турбулентній плазмі
Лозицький В., Єфіменко В. Прогноз сонячної активності у 24-му циклі з врахуванням немонотонності його фази росту
Молочко О. Визначення магнітного поля різними методами на рівні фотосфери протягом сонячного спалаху
Пішкало М. Характеристики 24-го циклу сонячної активності, отримані із тривалості 23-го циклу
Клещонок В., Буромський М., Мазур В. Телевізійні спостереження покрить зір Місяцем у 2012-2013 рр/
Коваленко Н., Гулієв Р., Чурюмов К. Про нахили орбіт Дамоклоїдів в ході динамічної еволюції
Ксанфомаліті Л., Чурюмов К. Динамічна стійкість астероїдів Ітокава, Тоутатис та ядра комети Бореллі
Лук'яник І. Спалахова активнісить комети 29Р Швассман-Вахман 1
Мозгова А., Чурюмов К., Смірнов В. Часова еволюція спектра метеора 9-10 серпня 1965 року
Пономаренко В., Чурюмов К., Клещонок В., Коваленко Н. Параметри пилу та газу у комі комети С/2009 Р1 (Garradd)
Лозицька Н., Єфименко В. Площі груп сонячних плям за каталогами служби Сонця 1942–1951 рр
Казанцева Л., Кислюк В. Київський період життя і творчості Авеніра Олександровича Яковкіна (до 125-чя з дня народження)
Єфіменко В. Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2012-2013 рр
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;