Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Біологія

Випуск повністю
Голда Д.М., Мариненко Т.В., Демидов С.В. До 70–річчя кафедри генетики
Лазаренко Л.М., Демидов С.В. Цитогенетична активність харчових добавок в Allium-тесті
Демидов С.В., Чорна І.В., Дергай Н.М. Вплив тималіну й тимогену на вміст ДНК та РНК у Т-лімфоцитах селезінки мурчаків при сенсибілізації та анафілактичному шоку
Ковальова В.А., Кузьменко Л.І., Степанов Ю.В., Остапченко Л.І. Дослідження активності тирозинової протеїнкінази в мембранах клітин слизової оболонки шлунка щурів за умов розвитку виразки
Жук О.В., Козерецька І.А. Аналіз нової miniature (m )-подібної лінії у Drosophila virilis за перерозподілом копій ретротранспозону Penelope та дисгенними властивостями
Чайка В.О., Гавриш Л.І., Скопенко О.В., Строцька Є.А. Участь Н 3 рецептора у функціонуванні мембрано- зв'язаних ферментів парієтальних клітин слизової оболонки шлунка за умов експериментальної моделі виразки
Мельничук О.М., Ноздренко Д.М., Мірошниченко М.С. Динаміка відновлення параметрів скорочення м'язових волокон після дії розчину кверцетину
Ноздренко Д.М., Богуцька К.І. Температурно-залежні зміни нелінійної динаміки м'язового скорочення скелетного волокна жаби
Сорока В.М., Ноздренко Д.М., Мірошниченко М.С. Динаміка скорочення рухової одиниці м’яза щура за дії частотної модульованої стимуляції
Моргаєнко О.О., Чайка В.О. Вміст циклічних нуклеотидів у парієтальних клітинах слизової оболонки та гладеньких міоцитах шлунка щурів за умов розвитку стресової моделі виразки
Богуцька К.І. АТФазна активність актоміозину й міозину за різних умов зберігання їхніх препаратів
Паталах І.І., Зеленюк М.А., Лемешко І.В., Капішнікова М.С. Роль вільнорадикальних процесів у регуляції еритропоезу
Бондаренко Л.Б., Гайдай Г.Л. Ефект навантаження раціону фенілаланіном на колаген І типу шкіри щурів, уражених карциномою Герена
Кисельова І.К., Майданюк А.В., Імедадзе С.П. Визначення активності ксантинооксидазної реакції тимусa щурів
Мариненко Т.В., Козерецька І.А., Топчій І.М., Корсун С.Г. Дослідження опосередкованого впливу важких металів на генетичні процеси у Drosophila melanogaster
Воробей Н.А., Коць С.Я., Пацко О.В., Паршикова Т.В. Вплив інокуляції насіння азотфіксуючими мікроорганізмами на ріст і розвиток рослин люцерни
Карпенко Н.І. Запасні білки насіння видів роду Coronilla L
Лисецький І.Л., Давиденко І.В. Генетична структура й морфологічна характеристика сріблястого карася Carassius auratus gibelio (Bloch, 1782) водойм України
Макарчук М.Ю., Федорчук С.В., Трушина В.А., Тараненко В.І. Характер реакції на рухомий об'єкт залежно від рівня уваги та швидкості переробки інформації в операторів електростанцій
Міщенко Л.Т. Тороп В.В., Молчанець О.В., Токарчук Л.В., Янішевська Г.С., Кучинова Т.В. Дослідження реакції зернових культур на розвиток вірусної інфекції методом електропровідності
Футорний С.М., Позур В.К., Макарчук М.Ю. Вплив фізичних навантажень на гуморальну імунну відповідь
Проценко Т.Л., Хілько Т.Д., Якубцова І.В., Левківська Л.В., Савицька І.М., Чурілова Т.Я. Вплив ліпіну на фактори захисту слизової оболонки шлунка щурів за дії ульцерогенних чинників
Ковальова В.А., Гавриш Л.І., Степанов Ю.В., Остапченко Л.І. Вплив меланіну на активність протеїнкіназ слизової оболонки шлунка щурів за умов розвитку аспіринової виразки
Степанова Л.І., Клепко А.В., Ромась І.І., Лапоша О.А., Левченко Л.В., Хижняк С.В. Ліпопероксидація та антиокиснювальна активність апікальної мембрани ентероцитів слизової оболонки тонкої кишки після дії іонізуючої радіації
Імедадзе С.П., Майданюк А.В., Кисельова І.К. Визначення кінетичних параметрів 5'-нуклеотидазної реакції тимуса щурів
Дворщенко К.О., Матишевська О.П., Майданюк А.В. Дослідження вмісту аденіннуклеотидів, аденозину й аденіну у опромінених тимоцитах щурів
Гавриленко В.В., Каніболоцький Д.С., Мірошниченко М.С., Зима В.Л., Давидовська Т.Л. Дослідження конформаційної рухливості ненасиченого іоном кальцію тропоніну с серцевого м’яза методом молекулярної динаміки
Корольова Д.С., Фролов А.Л., Гаман Н.О., Сівко Р.В., Гавриш Л.І. Дослідження активності Н /К -атфази в гомогенаті слизової оболонки шлунка за умов експериментальної моделі виразки шлунка
Євтушенко Н.В., Галич І.П. Характеристика функціонування глікопротеїнів
Дьоміна Е.А., Рябченко Н.М., Кудрявцева А.Г., Войціцький В.М. Оцінка і прогнозування індивіду- альної радіаційної чутливості на основі тест-системи лімфоцитів периферичної крові людини
Паталах І.І. Редокс-регуляція клітинних сигналів
Федорчук С.В., Тараненко В.І., Горго Ю.П. Показники реакції на рухомий об'єкт у операторів теплових електростанцій
Залоїло О.В., Філенко О.М., Бучацький Л.П. Порівняльна екотоксикологічна оцінка впливу новітніх інсектицидів на грунтових черв'яків
Ткачук О.О. Фізіолого-біохімічна стійкість троянд у трансформованому середовищі
Мазур Т.П. Адаптаційні особливості водних рослин уштучних басейнах захищеного грунту
Карпенко Н.І., Бойко В.Р. Електрофоретичні дослідження представників родів Securigera DC. і Coronilla L
Chorna I., Demidov S., Dergay N. Exploration of morphometric parameters of T-lymphocytes of guinea pigs after sensitization and anaphylactic shock
Кургалюк Н.М., Ткаченко Г.М., Рибальченко В.К. NO-залежні ефекти функціонування мітохондрій міокаpда щурів за умов інтервальної гіпоксії та стресу
Dranitsyna A., Telegeev G., Dybkov M. Molecular DNA markers: RAPD markers and minisatellites
Perepelyuk M., Slonchak A., Obolenskaya M. Methodical approaches to investigation of IFNα-expression in intact and regenerating rat liver
Pogorila N. Lectinology is a very promising field of research activities
Ogorodnik L., Yakovleva L. Bacterial disease of sedge cane (Acorus calamus L.) in Ukraine
Огородник Л.Є., Яковлева Л.М. Бактеріальне захворювання аїру тростинного (Acorus calamus L.) в Україні
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;