Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Біологія

Випуск повністю
Гавриленко В., Ноздренко Д., Мірошниченко М. Зміна довжини і сили м'язового волокна залежно від температури і частоти електростимуляції
Данькевич Л., Токарчук Л. Антигенний і жирнокислотний склад клітин "Pseudomonas Xanthochlora" – збудника мокрого водянистого гниття люпину
Литвиненко О.,Степанова Л., Грищенко В., Бабич Л. Дослідження дії фосфоліпідвмісної добавки на мембрани гепатоцитів
Латишенко Л., Решетнік Є., Весельський С., Макарчук М. Механізми впливу мет-енкефаліну на жовчосекреторну функцію печінки щурів
Лапшина К., Маслова О., Скрипник Н., Дзержинський Н. Загальнобіологічні особливості стовбурових клітин, як основного джерела фізіологічного розвитку та регенерації
Сінгаєвський Є. Павуки-дендробіонти (Arachnida, Aranei) урочища зміїні острови Канівського природного заповідника
Антонюк Т., Зарубенко А., Таран Н. Фізіологічні та еколого-біохімічні характеристики представників роду рододендрон (Rhododendron) при формуванні екологічної пластичності інтродуцентів
Bogutska K., Minchenko P., Minchenko O. The influence of strontium ions on conformational changes of cardiac and skeletal muscles actomyosin
Лукашов Д. Вплив деяких екологічних факторів на рівні накопичення важких металів молюсками Lymnaea Stagnalis
Григор'єва О. Особливості розвитку деяких гідробіонтів під впливом мікрохвильового опромінення
Савко У., Дворщенко К. Ферментативна активність сукцинатдегідрогенази в мітохондріях клітин слизової оболонки шлунка та гепатоцитів щурів за умов експериментальної виразки
Карпенко Н. Морфологія насінин представників родів Coronilla L., Hippocrepis L., Securigera DC
Войцехівська О., Ситар О., Косян А. Формування адаптивних реакцій рослин на ранніх етапах онтогенезу за умов свинцевої інтоксикації
Драницина А., Телегеєв Г. Визначення статі пінгвінів дженту методом ПЛР зі специфічними праймерами
Садыхова Н. Современніе орнитологические изменения расселения гнездящихся птиц в Азербайджане
Сергійчук А., Ковальова В., Моргаєнко О. Екзогенні та ендогенні фактори виразкоутворення
Куценко Т., Філімонова Н. Аналіз підсистем обробки інформації при дослідженні функції креативності
Ситник Ю., Шевченко П., Подобайло А., Салій С. Склад іхтіофауни київської ділянки канівського водосховища та гирла Десни
Кравченко В., Демченко Ю., Максимович К., Макарчук Н. Варіативність серцевого ритму у жінок в різні фази менструального циклу
Ноздренко Д., Бардадим І., Заводовський Д. Залежність встановлення рівноважного стаціонарного стану скорочення камбалоподібного м'язу щура від зміни частити модульованої електростимуляції
Лукаш О. Географічна структура флори судинних рослин Східного Полісся
Makarchuk M., Filimonova N., Kravets T. The basic factors of the psychophysiological state of human
Ноздренко Д. Температурно – залежні зміни швидкості вкорочення скелетного волокна жаби
Макарчук М., Філімонова Н., Кравець Т. Основні фактори психофізіологічного стану людини
Майданюк А. Участь аденілових нуклеотидів в індукції апоптозу
Маслова О., Лапшина К., Скрипник Н., Дзержинський Н. Основні механізми та хіміко-біологічні особливості виникнення окисних пошкоджень ДНК та білків
Kholoda L., Grytsenko O., Lybchenko A., Oleshko A. Influence of staphylococcal protein-adhesive p 70 on absorptive capacity of circulatory neutrophils
Бєлінська І., Рибальченко Т., Кокозей В., Нестерова О. Визначення параметрів гострої токсичності хлоридного комплексу Cu/Zn з етилендіаміном при одноразовому введенні per os
Vlasenko V., Novikova I., Parshikova T., Berezovska M. Changes of movement that energy movements of different kinds of seaweed from a algae Chlamydomonas at presence of bichromate potassium
Demidov S., Dergay N., Shklayr S., Skrupka K. Effect of tymogene, tymaline and vilosen on secondary messengers' system upon allergic reaction development
Dvorshchenko K., Savko U., Berven O., Vakal S. Nonspecific permeability transition of mitochondria membranes of rat gastric mucosa cells at experimental models of ulcer
Демидов C., Дергай Н., Шкляр С., Скрипка К. Вплив тимагену, тималіну, вилозену на систему вторинних посередників при розвитку алергічних реакцій
Grebinyk S., Grynyuk I., Matyshevska O. The ecto-ATPase activity of isolated rat thymocytes
Юмина Ю., Козлова І., Коптєва Ж. Особливості архітектоніки біоплівки бактерій-деструкторів, що сформована на поверхні захисного покриття
Драницина А., Телегеєв Г., Чумаченко І., Малюта С. Мікросателітний аналіз у популяціях пінгвінів дженту (Pygoscelis papua) та пінгвінів Аделі (P. adeliae)
Рудь Ю., Бучацький Л. Біологічні властивості іридовірусів риб
Nozdrenko D., Makarchuk M., Sheremet L. Effect of step modulating stimulation on rat salens muscle
Козерецька І., Костогриз В. Пошук генів-кандидатів нової мутації curld-like у Drosophila virilis
Sytar O., Voytsekhivska O., Kosyan A. Adaptive reactions of plants on the early phases of ontogenesis in conditions leaden intoxication
Garkusha O., Bagatska A., Radchenko O., Makhno S. Pecularities of the low-intensive electromagnetic emanation influence in millimeter range on yeast cells
Ситар О., Войцехівська О., Косян А. Формування адаптивних реакцій рослин на ранніх етапах онтогенезу за умов свинцевої інтоксикації
Abduloyeva O., Karpenko N., Senchylo O. Substantiation of the "black list" of invasive plant species threatening biodiversity of Ukraine
Kosenko A., Ostaphenko L., Kolвun M. Efficiency of use of the information-wave therapy for diagnosis and treatment of several diseases of students
Khilko T., Tischenko O., Yakubtsova I., Preobrazenska T. The isolation of nDNA out of rat gastric mucosa cells
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;