Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Біологія

Випуск повністю
Ноздренко Д., Ганчурін В.,Сорока В., Мельничук О. Залежність довжини вкорочення камбалоподібного м'язу щура від швидкості наростання частоти стимуляції
Філімонова Н., Макарчук М., Мірошник Т., Качуріна К. Взаємозв'язки між показниками асоціативної і оперативної пам'яті у жінок та чоловіків
Дворщенко К., Савко У., Остапченко Л. Окисне фосфорилювання в мітохондріях гепатоцитів щурів за умов виразкових уражень шлунка
Ноздренко Д., Руксенас О., Мірошниченко М. Вплив температури на дотетанічну ділянку скорочення поодиноких волокон m. tibialis жаби
Грінченко О., Гушинець Г., Весельський С., Янчук П. Таурин посилює шлункову секрецію, стимульовану гістаміном
Тєрєхов А., Янчук П. Вплив гістаміну на кисневий баланс печінки
Вишневська А., Ковальова В., Остапченко Л. Вміст продуктів пероксидації ліпідів у клітинах підшлункової залози за умов експериментальної виразки шлунка у щурів
Локтєва Р. Оцінка взаємозв'язку показників ефекту Струпа з показниками психофізіологічних функцій людини
Руденко Я., Ковальова В. Морфологічні та біохімічні аспекти виразкової хвороби шлунка
Григор'єва О., Даценко О., Березовська М. Особливості фотолюмінесценції водоростей відділів Chlorophyta та Xanthophyta
Чернінський А., Собіщанський С., Крижанівський С., Піскорська Н. Електрофізіологічні кореляти процесів семантичного аналізу людиною зорових стимулів
Христова Т., Мусієнко М. Зародження фітофізіологічних досліджень у новоросійському університеті
Малиновська І., Домбровська І. Чисельність і фізіологічна активність мікроорганізмів сірого лісового грунту постпірогенних ділянок мало- та багаторічного перелогу
Березовська М. Використання водоростей в якості тест-об'єктів для оцінки забруднення природного середовища біхроматом калія
Волошина Н. Дослідження дезінвазійної дії нанобіокомпозиту на збудник трихостронгільозу кролів
Остапченко Л., Чайка В., Лаврова К., Компанець І. Вплив індукторів інтерферону на активність 2',5'-олігоаденілатсинтетази в лімфоцитах щурів за умов дії трансформованого середовища
Радіонов Д., Андрієвський А., Козерецька І. Анализ активности изоформ эстераз у Drosophila melanogaste из природных популяций Украины
Андрийчук Е., Семчук Л., Ромашев С. Получение мутантных фагов с широким спектром литической активности
Смоля А., Панюта О., Паршикова Т. Вивчення особливостей структури і функцій оболонки рослинної клітини англійською мовою
Пацко О., Паршикова Т. Формування ефективних асоціацій азотфіксуючих бактерій і синьозелених водоростей
Трохимець В. Еколого-фауністична характеристика літорального зоопланктону правого берега середньої частини Олександрійського водосховища
Короткий О., Пилипенко С., Цирюк О., Остапченко Л., Берегова Т. Вплив мультипробіотиків на вміст інтерферону-гамма в сироватці крові щурів за умов тривалої гіпоацидності
Волошина Н., Кілочицький П., КаплуненкоВ., Косінов М. Наукове обґрунтування механізму овоцидної дії наночасток олова
Пахомова А., Говоруха Т., Решетнік Є., Коваленко О., Макарчук М. Вплив кверцетину на умовну реакцію в Т-подібному лабіринті та на рівень перекисного окислення ліпідів в мозку й печінці алкоголізованих щурів
Дворщенко К., Сенін С., Савченюк О., Степанов Ю. Спектр жирних кислот ліпідів ядерної фракції слизової оболонки шлунка щурів за умов етанолової виразки
Торгало Є., Гайда Л., Остапченко Л. Вплив кверцетину та ліпофлавону на рівень відновленого глутатіону за умов експериментального геморагічного інсульту
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;