Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Біологія

Випуск повністю
Полетай В., Жиденко А., Весельський С., Макарчук М. Особливості проміжного обміну жовчних кислот в організмі коропа при дії пестицидів
Кундієва А., Мінченко Д., Яворовський О., Мінченко О. Вплив метил-третбутилового ефіру на експресію мРНК протеінкінази snark, казеінкінази-1, Clock, bmal1 та per2 у щурів
Тукаленко Є., Тубальцева І., Макарчук М., Дмитрієва О, Лозова В. Дослідження ефективності різних схем введення кверцетину для попередження змін набутої інструментальної поведінки щурів після опромінення
Чернінський А., Собіщанський С., Крижановський С., Зима І. Особливості зорових викликаних потенціалів людини при короткочасній експозиції стимулів
Cенчугова Н., Постоєнко О., Поліщук В. Віруси цукрового буряка, які поширюються за допомогою грибоподібних організмів
Крижановський С., Зима І., Чернінський А., Піскорська Н. Електроенцефалографічні кореляти успішності мнемонічної діяльності людини
Смоля А., Паршикова Т., Панюта О., Стороженко В. Розробка практично-ігрового заняття для вивчення англійською мовою структури рослинної клітини
Смоля А. Розробка методики вивчення англійською мовою особливостей ефірних олій
Трохимець В. Фауністична характеристика літорального зоопланктону Канівського водосховища весною 2006 року
Толстанова Г. Локалізація VEGF в товстій кишці щурів при експериментальному коліті
Куценко Т., Філімонова Н., Новицька О. Ефект навчання при багаторазовому проходженні емоційного струп-тесту
Юзефович Ю., Ковальова В. Морфологічні аспекти шлункового ульцерогенезу
Лапшина К., Скрипник Н., Дерябіна О., Дзержинський М. Вплив алогенної плазми на морфо-фізіологічні характеристики лінії клітин RK-13
Маслова О., Скрипник Н., Дерябіна О., Дзержинський М. Вплив збагаченої тромбоцитами плазми на фенотипові ознаки культур клітин нек293
Майданюк А., Пивоваренко В. Метод кількісного визначення АТР в розчинах за допомогою флуоресцентного зонду
Сергійчук А., Ковальова В., Моргаєнко О., Остапченко Л. Активність супероксиддисмутази у слизовій шлунка за умов дії різних чинників
Сінгаєвський Є., Балан П. Павукоподібні (Arachnida: Acari (Parasitiformes: Mesostigmata); Aranei) зелених зон Києва та передмість
Кухарчук В., Хоруженко А., Чередник О., Філоненко В. Імуноцитохімічний аналіз вмісту S6K у клітинах лінії MCF-7 на різних стадіях клітинного циклу
Ільєнко М., Романюк Г. Деякі особливості жувального апарату представників родини собачих та плямистої гієни (Crocuta crocuta)
Зубик Ю., Шевченко Т., Поліщук В. Детекція вірусів, що інфікують представників прісноводних водоростей відділу Chlorophyta
Дворщенко К., Вакал С., Савко У. Перекисне окиснення ліпідів у субклітинних фракціях слизової оболонки шлунка щурів за умов експериментально викликаної виразки
Вороніна О., Берегова Т., Дзержинський М. Вплив агоніста PPARγ-рецепторів піоглітазону на слизову оболонку пілоричного відділу шлунка щурів при тривалій гіпергастринемії
Пацко О., Ситніков Д., Коць С., Паршикова Т., Славний П. Фізіолого-біохімічні реакції люцерни на інокуляцію альго-ризобіальними асоціаціями
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;