Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Біологія

Випуск повністю
Войцехівський В., Войцехівська О. Динаміка накопичення фенольних та пектинових речовин у плодах яблуні залежно від погодних умов вирощування
Фалалєєва Т. Вплив блокади глутаматних АМПА/каїнатних рецепторів на кислу шлункову секрецію у щурів, стимульовану гістаміном та пентагастрином
Донских М., Федорчук М., Нестеренко О., Таначьова Н., Федорчук С. Індивідуальні особливості пам'яті старшокласників та їх взаємозв'язок із функціональною асиметрією півкуль головного мозку
Горелікова О., Дзержинський М., Пустовалов А., Тормасова А. Вплив імунізації на гіпоталамо-тироїдний комплекс птахів
Майданюк А. Флуориметричний аналіз концентрації АТР за допомогою 3-гідрокси-4'-диметиламінофлавону
Романюк Г. Вплив трофічної стратегії на структуру нижньої щелепи у представників ряду Carnivora
Конопельнюк В., Галенова Т., Кот Л., Богданова О., Остапченко Л. Роль інсуліну у регуляції вуглеводного та ліпідного обміну за умов метаболічного синдрому
Яненко В., Серебряков В., Лопарев С. Сучасний стан популяції перепела (Coturnix coturnix L.) на території України
Дзержинський М., Пазюк Л., Бузинська Н., Олексієнко Н., Рослова Н. Адаптаційний вплив окситоцину та мелатоніну на реакцію Бурси Фабріціуса птахів на тлі холодового стресу і темряви
Богуцька К., Мінченко П. Вплив іонів кадмію на суперпреципітацію актоміозину серцевого та скелетних м'язів
Дворщенко К., Савко У., Степанов Ю. Активність супероксиддисмутази та каталази у мітохондріях загальної фракції клітин слизової оболонки шлунка щурів за умов експериментальної виразки
Трохимець В. Екологично-фаунистическая характеристика литорального зоопланктона лівого берега средней части Александровского водохранилища
Оніщенко Г., Родіонова Н., Скрипник Н., Шевель І. Ультраструктурні зміни в остеобластах при знятті опорного навантаження на кінцівки
Філімонова Н., Макарчук М., Кравець Т. Кластерізація динаміки ЕКГ людини за нейронною мережею Кохонена та вейвлет-аналізом на основі функцій Кравчука
Кондратюк Ю., Бабарик М., Сидорик Л., Корнелюк О. Оптимізація процесу біосинтезу каталітичного модуля тирозил-тРНК синтетази ссавців та його дослідження імунохімічними методами
Полякова А., Вороніна О. Меланін: новий засіб профілактики раку шлунка?
Семчук Л., Андрійчук О., Ромашев С. Адаптація фагів 223-17/1 та 7591 14/1 P. syringae pv. tabaci при зміні хазяїна
Ситар О. Участь сірки в регуляції адаптивних змін ліпід-пігментного комплексу рослин сої за умов дії іонів свинцю
Максимович К., Кравченко В., Крижановський С., Макарчук М. Мозкова нейродинаміка у жінок в різні фази менструального циклу при перегляді афективних зображень
Куценко Т. Прояв міжпівкульної асиметрії при повторному проходженні прямого і зворотного тестів Струпа
Сінгаєвський Є. Попередня оцінка видового складу та біотопічній розподіл павуків (Arachnida: Aranei) заплави річки Удай у весняний період
Малєєва Г., Коваленко Т., Вороніна О. Морфофункціональні зміни мітохондрій при ішемії мозку
Омельченко Ю., Миленко М., Максимович Я. Вплив алкоголю на систему оксиду азоту в організмі
Салівоник О., Вороніна О. Морфологічні зміни в підшлунковій залозі при гіпергастринемії
Маркевич А., Родіонова Н., Дзержинський М. Трансформація остеобластів в остеоцити
Дворщенко К., Сенін С., Савченюк О., Остапченко Л. Вплив стрессового фактору на процеси перекисного окиснення ліпідів у мітохондріях печінки щурів
Климюк О., Бондзик О., Весельський С., Макарчук М. Вплив естрону на зовнішньосекреторну функцію печінки щурів
Компанець Т., Постоєнко О., Сенчугова Н. Характеристика вірусів, які уражують хризантему
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;