Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Біологія

Випуск повністю
Собко В., Мартинюк В. Вплив електромагнітного поля частотою 8 Гц на клітинні ушкодження та запрограмовану клітинну загибель
Матвєєва Н., Берегова Т., Кваско О. Біосинтез пребіотика інуліну в рослинах цикорію в культурі in vitro
Зикова М., Джаган В. Дискоміцети національного природного парку "Голосіївський"
Кравченко В., Дубовик В., Максимович К., Макарчук М. Електрична активність головного мозку чоловіків при перегляді афективних та нейтральних зображень
Бурхан А., Семчук Л., Ромашев С. Експериментальна коеволюція бактеріофагу 8573 sm з фітопатогенним хазяїном Pseudomonas fluorescens
Клись Ю., Верьовка С. Асоційовані з мембранами компоненти ендогенної інтоксикації та їх роль в онтогенезі
Малиновська І., Домбровська І. Стан мікробіоценозу сірого лісового грунту за різноцільового використання
Сенін С., Дворщенко К., Бородіна Т., Остапченко Л. Фосфоліпідний та жирнокислотний склад клітин слизової оболонки шлунка щурів за умов тривалої гіпоацидності
Болтовець П., Бойко В., Снопок Б. Детекція вірусних антигенів у гомогенаті рослин з симптомами вірусного ураження методами поверхневого плазмонного резонансу та непрямого імуноферментного аналізу
Куценко Т., Костенко С. Інтерференція між подразниками першої та другої сигнальних систем у жінок і чоловіків
Майданюк А. Визначення сумарного вмісту аденінових компонентів тимоцитів спектрометричними методами
Сорокіна Л., Білюк А., Хижняк С. Вплив натрій дихлорацетату на перебіг проокисно-антиоксидантних процесів в організмі мишей з саркомою 37
Фурзікова Т., Сорокулова І., Лутченко В., Путніков А. Ростова активність складових біосорину при використанні відварів лікарських рослин
Смоля А., Чудовська О., Таран Н. Розробка практично-ігрового заняття з біотехнології рослин англійською мовою
Терлецький Б., Мінченко Д., Губеня О., Мінченко О. Вплив гіпоксії, дефіциту глюкози або глютаміну на експресію генів GAS, що специфічно пригнічують ріст, у клітинах гліоми U87 залежить від функції гена ендоплазматичний ретикулум-ядро-1
Карпюк Т., Футорна О. Паліноморфологічна характеристика родів AECHMEA Ruiz. & Pav., BILLBERGIA Thunb, NEOREGELIA L.B.Smith, NIDULARIUM Lem. родини BROMELIACEAE Juss
Торгало Є., Остапченко Л. Вплив різних форм кверцетину на пероксидне окиснення ліпідів при експериментальній цереброваскулярній патології (геморагічному інсульті)
Трохимець В. Сезонні зміни літорального зоопланктону верхів'я Київського водосховища (район с. Оташієво та с. Старолісся)
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;