Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Біологія

Випуск повністю
Ларкі Д., Чумак П., Кілочицький П. Зв'язок сезонної динаміки чисельності самок трипса Frankliniella occidentalis Pergande з морфологією антен
Макарчук М., Федорчук С., Чікіна Л., Трушина В. Зв'язки асиметрії змін температури лівої і правої барабанної перетинки з характером психофізіологічного навантаження
Шерепітко Д., Бойко А., Шерепітко В. Прояв та ідентифікація інфекцїі вірусу мозаїки люцерни на рослинах сої (Glycine max (L.) Marril) за грунтово-кліматичних умов Вінничини
Давидовська Т., Цимбалюк О., Меленевська Н., Федоренко Т. Скановані гладенькі м'язи кишечнику Са 2+ - незалежне напруження-розслаблення та його характеристики
Матвієнко М., Пустовалов А., Дзержинський М. Вплив стресу на морфометричні параметри функціональної активності мітохондрій астроцитів і нейроцитів аркуатного та преопичного ядер гіпоталамуса щурів на різних стадіях статевого циклу
Марунич Р., Мінченко Д., Кузнєцова А., Мінченко О. Добова динаміка експресії циркадіальних генів CLOCK, BMAL1 та PER2 у різних тканинах щурів
Смірнов О., Косян А., Косик О. Вплив синтетичного регулятора росту хлорхолінхлориду на рослини гречки татарської (Fagopyrum tataricum G.)
Яковенко Н., Овандер Е. Анотований список бделоідних коловерток (Rotifera: Eurotatoria, Bdelloidea) фауни України
Іваненко О., Джаган В. Афілофороїдні гриби на території регіонального ландшафтного парку "Трахтемирів"
Книрша М., Трохимець В. Сезонні зміни літорального зоопланктону нижньої частини Київського водосховища (район б. Рибстані і с. Лебедівка)
Рока-Мойя Я., Жерносєков Д., Золотарьова Е., Гриненко Т. Вплив екзогенного ліз-плазміногену на АДФ-індуковану агрегацію тромбоцитів
Радченко О., Степура Л., Зелена П. Вплив додецилсульфату натрію на деякі біологічні властивості staphylococcus aureus
Сінгаєвський Є., Кілочицький П. Павуки герпетобіонти (Arachnida, Aranei) штучних ялиново-дубових лісів долини річки Стугна
Жицька Н., Ханенко О. Трансформація органічної речовини в підстилках листяних насаджень Черкаського регіону
Ситар О., Новицька Н., Свєтлова Н., Таран Н., Каленська С. Морфо-фізіологічні характеристики та урожайність рослин сої (Glycine max (L.) Merr) за дії неіонних колоїдних розчинів металів
Піскорська Н., Тукаєв С., Зима І., Крижановський С. Особливості нейрогенезу головного мозку людини при виконанні когнітивного завдання після короткотривалого знаходження в стані спокою
Скалка В., Савчук О. Аналіз вмісту білкових фракцій у молоці різних видів свійських тварин
Шаяхметова Г. Експресія цитохрому Р-450 2Е1 у сімяниках та репродуктивна здатність щурів-самців за умов введення ізоніазиду
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;