Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Біологія

Випуск повністю
Іскра Р. Функціональний стан системи антиоксидантного захисту в печінці та скелетних м'язах кролів за дії різних доз хрому
Яненко В., Лопарев С. Обліки малочисельних і зникаючих птахів околиць Києва і охорона їх біотопів
Меленевська Н., Цимбалюк О., Давидовська Т., Холодна Л. Кінетичний аналіз модульованого імуноактивною субстанцією скорочення-розслаблення гладеньких м'язів taenia coli
Радченко О., Степура Л., Зелена П. Вплив додецилсульфату натрію на фізіолого-біохімічні властивості бактерій роду Сorynebacterium
Гребіник С. Кальцієвий сигнал у тимоцитах та МТ-4 клітинах за дії екзогенних чинників
Трохимець В., Марченко І., Богун Ж., Бур'ян З. Сезонна динаміка літорального зоопланктону нижньої частини Канівського водосховища (район с.Бобриці)
Задира С., Мякушко С. Довготривалі флуктуації популяцій лісових гризунів у Канівському природному заповіднику
Зінченко А., Сінгаєвський Є., Балан П. Павуки-герпетобіонти зелених зон Києва (arachnida, aranei) і видові комплекси павуків Київських парків
Богуцька К. Порівняльні дослідження модулюючої дії іонів алюмінію на АТФазну активність міозину серцевого та гладеньких м'язів
Письменецька І. Вплив іммобілізації та депротеїнізіції плазми крові на спектр вільних олігосахаридів
Данілова О., Кондратюк О., Молчанець О., Міщенко Л. Властивості томатних ізолятів М- та Y- вірусів картоплі за умов Київської області
Лазаренко Л., Безруков В. Стабільність хромосом у насінні цибулі гранчастої (Allium angulosum L)
Наконечний І. Еколого-епізоотичний підхід при епідемічній оцінці фауністичних угруповань степової зони півдня України
Нужина Н., Варенюк І., Орлова Н., Дзержинський М. Вплив мелатоніну на гіпоталамо-тиреоїдну систему птахів: ефект блокади дофамінових D1-рецепторів
Матвієнко М., Пустовалов А., Дзержинський М. Морфофункціональні зміни в тестикулах щурів під впливом кісспептина на фоні блокади та активації альфа-адренорецепторів і при введенні мелатоніна
Єфремов В., Макаренко О., Скрипник Н. Фармакопротекторна дія трофінотропіну "Церебралу" на клітини цереброкортексу кішок за умов моделювання гострого геморагічного інсульту
Вакал С., Бородіна Т., Дворщенко К. Сучасні уявлення щодо впливу блокаторів кислотної секреції шлунка на ризик розвитку гострого панкреатину
Лисенко О. Особливості структури дихальної реакції кваліфікованих спортсменів за умов фізичних навантажень різного характеру
Лозовська А., Куценко Т. Ефективність виконання прямого і зворотного тестів струпа лівшами
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;