Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Біологія

Випуск повністю
Варенюк І., Нужина Н., Янко Р., Дзержинський М. Морфологічна характеристика гіпоталамо-тиреоїдної системи птахів після однократного введення мелатоніну в різний час доби при блокованих дофамінових D2-рецепторах
Цейслер Ю., Мартинюк В., Лук'яненко І. Неорганічні поліфосфати як незамінні структурні компоненти живих організмів
Глотова Н., Куцоконь Ю., Подобайло А. Розподіл дрібнорозмірного рибного населення на мілководдях річки Удай в межах НПП "Пирятинський"
Щербакова Ю., Джаган В. Ранньолітні гриби Свидовецького масиву Карпатського біосферного заповідника
при їх експериментальній коеволюції
Пустовалов А., Матвієнко М., Дзержинський М. Вплив стресу на морфометричні параметри функціональної активності астроцитів і нейроцитів аркуатного ядра гіпоталамуса щурів на різних стадіях естрального циклу
Пусь А., Юрченко О., Скрипник Н. Вивчення особливостей пухлинних клітин при набутті фенотипу лікарської резистентності
Білан О., Шевченко О., Поліщук В. Розвиток вірусної інфекції в модельній системі "NICOTIANA TABACUM CV. SAMSUN – вірус тютюнової мозаїки" під впливом ультрафіолетового випромінювання
Бурлова-Васильева Н., Савчук О., Остапченко Л. Застосування методу агрегометрії для вивчення впливу на тромбоцити біологічно активних сполук
Серга С., Демидов С., Крамаренко С., Козерецька І. Ендосимбіотичні бактерії роду Wolbachia та мутаційні процеси у Drosophila melanogaster
Турчик А., Серебряков В. До орнітофауни тетіївського району Київської області
Охрей А., Куценко Т., Макарчук М. Міжпівкульна взаємодія головного мозку у музикантів і не музикантів при сприйнятті звукових стимулів і тестуванні оперативної пам'яті
Тимошенко М., Гайда Л., Кравченко О., Остапченко Л. Вміст різних форм глутатіону та активність глутатіонредуктази в клітинах слизової оболонки шлунка за умов експериментального гастроканцерогенезу
Афіцька К., Кухарський В., Толстанова Г. Активація ERK1/2 та р-38 МАР- кіназних шляхів у товстій кишці щурів за дії стресу
Лисенко Я., Кравченко В. Порівняльний аналіз психофізіологічних функцій студентів, що навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнями "спеціаліст" та "магістр"
Дворщенко К., Вакал С., Гайда Л., Остапченко Л. Антиоксидантні ефекти мультипробіотику Симбітер у підшлунковій залозі щурів за умов гіпоацидного стану
з пригніченною функцією гена ERN1
Пашук К., Насирова Г. Вплив соєвого ізоляту на протеоліз у сирному тісті
Лисенко О. Вплив концентрації СО2 і О2 на структуру дихальної реакції за умов фізичних навантажень різного ґенезу
Бурхан А., Ромашов С., Семчук Л. Взаємовплив антагоністів фага 8573sm та його хазяїна Pseudomonas fluorescens
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;