Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Біологія

Випуск повністю
Заводовський Д., Хома О., Ноздренко Д., Сорока В. Зміна швидкісно-силових показників скорочення гомілкового м'язу щура за умов штучно викликаної васкулярної ішемії
Бакалець Т., Мінченко Д., Даніловський С., Мінченко О. Експресія генів протеїнкіназ родини PLK у клітинах гліоми лінії U87 за умов пригнічення функції сенсорно сигнального ензиму стресу ендоплазматичного ретикулуму ERN1
Іскра Р. Амінотрансферазна та дегідрогеназна активність і вміст гормонів в організмі щурів за дії сполук хрому
Войтенко В., Степанець І., Конопельнюк В., Савчук О., Остапченко Л. Оцінка розвитку експериментальної хронічної алкогольної інтоксикації
Сєрєбрєнніков Б., Гандзюра В., Алексієнко М. Сумісний вплив кадмію і коливань солоності на молодь гупі
Аб дулаєва Я., Хаблак С. Видозміна коренів в кореневій системі у ARABIDOPSIS THALIANA (L.) HEYNH. під впливом мутацій генів COB1, LIT1 І SAB1
Борецька М., Радченко О., Степура Л., Юмина Ю. Вплив додецилсульфату натрію на морфологію клітин Stenotrophomonas maltophilia
Дворщенко К., Вакал С., Драницина А., Остапченко Л. Вільнорадикальні процеси у підшлунковій залозі за умов тривалої гіпоацидності та при дії мультипробіотика Симбітер
Неплій Л., Бабаянц О., Молодченкова О., Ляшук Н. Вплив ВЖКЯ на кількісний вміст хлорофілів, каротиноїдів та загальних цукрів у листках озимої пшениці в південному степу України
Макаренко О., Тукаленко Є., Пахольченко В., Коваленко О., Крушінський В., Макарчук М. Дослідження впливу потенційних лікарських засобів Мітохондрін та Церебрал на поведінку інтактних щурів
Кілочицька Н. Асоціації гідробіонтів в куліцідогенних водоймах м. Києва
Маркова А., Турчик А., Горобець Л. Особливості поведінки лісових птахів на місцях водопою
Салига Н. Активність каталази та супероксиддисмутази в окремих органах щурів за впливу L-глутамінової кислоти
Казанник В., Коваленко О., Серебряков В. Результати обліків водоплавних птахів київської агломерації у зимовий період 2011-2012 рр
Малиновська І., Домбровська І. Особливості мікробних угруповань ризосфери фітоценозів різного типу
Верещака В. Частота виникнення старечої в'ялості шкіри лиця
Ситар О., Таран Н. Антиоксидантна активність та вміст антоціанів у рослин гречки та льону в умовах культури in vitro
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;