Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Біологія

Випуск повністю
Драницина А., Савко У., Дворщенко К., Остапченко Л. Експресія гена Chga в епітеліоцитах дванадцятипалої кишки щурів за умов тривалої гіпоацидності шлунка та при введенні мультипробіотика Симбітер
Цирюк О., Непорада К., Береговая Т. Зміни у функціонуванні слизового бар'єру шлунка в умовах гіпоацидності та їх корекція
Бабій Н., Щербінська А. Поширеність штамів ВІЛ-1, стійких до антиретровірусних препаратів, серед дітей, які отримують неефективну високоактивну антиретровірусну терапію
Байдалюк А., Будзанівська І. Нові підходи до ідентификації вірусів, які уражують дикорослі трав'янисті рослини
Бережна Д., Іващенко І. Ідентифікація хвороби Марека на птахофермах України та визначення форми захворювання
Бояльська О., Киричук І., Шпита О., Бойко А. Ретроспективний аналіз захворюваності на грип населення Житомирської області за період 1999-2011 рр
Дуніч А., Міщенко Л. Вміст важких металів у вірусінфікованих рослинах ехінацеї пурпурової
Фесенко А. Підтримання статусу України, як країни, вільної від поліомієліту
Тобіаш І., Шіллер Дж., Алмасі А., Шомор Ж., Саланкі К., Палковіц Л. Вірус плямистого в'янення томату на рослинах перцю солодкого (Capsicum annum L.) в Угорщині
Іващенко О., Будзанівська І., Іващенко І., Поліщук В. Ефективність використання серологічних тест-систем різних виробництв для детекції антитіл ВРРСС, що циркулюють в Україні
Коротєєва Г. Ідентифікація вірусів, які уражають гладіолус у Київській області
Лейбенко Л., Бабій С., Радченко Л., Смутко О. Філогенетичний аналіз вірусів грипу типу B/Victoria, виділених в Україні в 2008-2012 рр
Мась О., Андрі йч у к О., Поліщук В. Системний підхід при дослідженні вірусів бактерій антарктичних ґрунтових ценозів
Скочко Н., Черпак М., Торгало Є., Янковський Д. Вікові особливості транспорту води та електролітів через епітелій товстої кишки щурів та їх корекція мультипробіотиком "Симбітерацидофільний" концентрований
Мудрак Т., Коротєєва Г., Компанець Т. Детекція деяких вірусних патогенів кактусів в ботанічних садах України
Cтепанов С. Вплив етанолу на біопродуктивність, фотосинтез та дихання мікро водорості СHLAMYDOMONAS REINHARDTII
Гаділія О., Тимошенко М., Дворщенко К., Остапченко Л. Вплив низькомолекулярної органічної сполуки на систему антиоксидантного захисту слизової оболонки шлунка в умовах етанол-індукованого ураження шлунка у щурів
Горобець Л., Ковальчук О., Рековець Л. Хребетні з мезолітичної стоянки Ласпі VII (АР Крим, Україна)
Перегудова О., Коротєєва Г., Компанець Т., Поліщук В. Виявлення вірусів мозаїки арабісу та аспермії томатів серед орхідних природної флори України
Постоєнко О., Компанець Т. Вплив антропогенних факторів на синтез фенольних сполук при фітовірусній інфекції
Рудь Ю., Майстренко М., Бучатський Л. Виділення вірусу інфекційного панкреатичного некрозу з диких представників райдужної форелі Oncorhynchus mykiss в Західній Україні
Шамрайчук В., Шевченко Т., Бисов А., АльДа лаін Емад Новий представник роду Tоbатоvіrus, виділений з овочевих культур в Україні
Щетиніна Г., Перебойчук О., Харіна А. Філогенетичний аналіз Х вірусу хости детектованого на території України
Шевченко О., Іутинська О. Взаємодоповнюючі результати люмінесцентної та трансмісійної електронної мікроскопії свідчать про вплив іонів важких металів на утворення агрегатів віріонів вірусу тютюнової мозаїки як в умовах in vitro, так і in vivo
Шидловська О., Компанець Т., Андрійч ук О., Ромашев С. Бактеріофаги зі зразків рослин Pulsatilla pratensis природної флори України
Снігур Г., Шевченко О. Діагностика вірусів зернових культур, що здатні до насіннєвої передачі, в агроекосистемах України
Цвігун В., Руднєва Т., Тимчишин О. Поширення вірусу огіркової мозаїки на овочевих культурах в Україні
Науменко К., Головань А., Загородня С., Нестерова Н., Сірий С., Маркітанов Ю., Тимошенко В., Шермолович Ю. Цитотоксичність та антивірусна активність нових фторовмісних сполук
Заіка С., Харіна А., Чайка Д. У пошуках вбивць: бактеріофаги проти фітопатогенних мікроорганізмів
Зубик Ю., Шевченко Т. Адаптація методики біотестування для виявлення PBCV-1 у пробах води
Вірченко О., Фалалеєва Т., Берегова Т. Вплив терапевтичного введення мультипробіотика на гіпоталамо-гіпофізарно-надниркову систему і цитокіновий профіль в умовах стресу
Харченко О., Компанець І., Богун Л., Гребіник Д. Вплив оцтовокислого цинку на рівень цинку та інтерлейкінів 1 і 6 у сироватці крові щурів, підданих дії алкоголю упродовж 21 доби
Пилипенко С., Кабанов O. Моторна активність шлунка щурів після тривалого введення омепразолу та омепразолу з мультипробіотиком "Апібакт"
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;