Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Економіка

Випуск повністю
Дучинська Н. Закономірності та тенденції нагромадження капіталу в країнах системної трансформації
Осецький В, Яцунь О. Концептуальні передумови формування фінансової системи в ринковій економіці
Нестеренко О. Австрійська теорія конкуренції Ф.А. фон Хайєка
Ігнатюк А. Галузева політика в системі державного регулювання економіки
Дорошенко І. Фактори залучення капіталів до фінансової системи країни в сучасних умовах глобалізації
Голубнича Г. Науково-дослідна компонента у підготовці фахівців з обліку та аудиту в класичних університетах
Ковтун Н. Теоретичні засади інвестиційного процесу та інвестиційної діяльності: співвідношення основних понять та категорій
Дорош Н. Страхування професійної відповідальності аудиторів
Любкіна О. Наслідки розширення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом для розвитку фондового ринку України
Рожко О. Розвиток інститутів парабанківської системи України: проблеми та перспективи
Рак Р. Економетричні моделі оцінки впливу державних позик на основні макроекономічні показники України
Бутенко Н., Пащук Л. Перспективні напрями використання маркетингу в системі менеджменту підприємств
корпоративного сектору Євтушевський В., Солов'ян Ю. Західно-європейський досвід державного регулювання корпоративного сектора
Кравченко В. Диференціація напрямків державної підтримки підприємництва на основі комплексів домінуючих підприємницьких ризиків
Кочкіна Н., Ставицький А. Проблеми визначення рівня попиту на товар на міжнародних ринках
Баженова О. Моделювання стійкості системи економічної безпеки України
Филюк Г. Монопольна влада: природа та форми прояву
Шевчук О. Споживче кредитування, сучасний стан та перспективи розвитку
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;