Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Економіка

Випуск повністю
Луніна І.О. Бюджетна політика держави та її вплив на соціально-економічний розвиток регіонів
Кудряшов В.П. Нові пріоритети бюджетної політики України
Романюк М.В. Теоретичні та організіційні засади податкового менеджменту
Шевченко В.Ю. Трансграничні міграційні трансфери в системі міжнародних фінансових потоків
Кучер Г.В. Розвиток фінансової системи України в процесі світової глобалізації
Савлук С.М. Оцінка макроекономічних та галузевих ризиків у системі захисту капіталу банків
Субботович Ю.Л., Демиденко Л.М., Артамонова Г.В. Бюджетна політика в забезпеченні соціально-економічного розвитку
Чеберяко О.В., Коляда Т.А. Особливості формування та оподаткування доходів страховика: реалії та перспективи розвитку
Дмітрієва О.А., Любкіна О.В. Особливості формування ресурсної бази комерційного банку в умовах глобалізації фінансової системи України
Мошенський С.З. Сутність, функції та структура сучасних фінансових ринків в контексті гармонізації національних фінансових систем країн ЄС та України
Данілова Л.І. Політика дивідендних виплат в контексті розширення корпоративних прав господарюючих суб'єктів
Нестеренко О.П. Теорія економічного циклу: аналіз австрійської школи
Рожко О.Д., Рак Р.В. Вплив міжнародних фінансових організацій на глобалізаційні процеси та ефективність використання їх кредитних ресурсів в Україні
Ващенко І.В. Застосування аудиту ефективності при використанні бюджетних коштів
Чуркіна І.Є. Особливості податкових систем країн з ринковою економікою
Кулиев Р.Н. Государственная промышленная политика в условиях транзитивной экономики
Пурій Г. Особливості здійснення операцій комерційних банків на ринку цінних паперів
Крівцов О.О. Механізм оподаткування доходів фізичних осіб в Україні, суперечності його реалізації
Продан Т.Я. Методологія дослідження грошового обігу та її вплив на формування механізму регулювання грошового обігу в Україні
Пересунько В.В. Напрями підвищення рівня капіталізації вітчизняних банків
Савчук Н.В. Фінансові Інтернет-послуги – нові тенденції у розвитку фінансової системи
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;