Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Економіка

Випуск повністю
Журавин С., Теренина Н. Цикличность развития страхового рынка как фактор изменения организационной структуры страховых компаний
Бігдаш В. До питання оцінки стану менеджменту в страхових компаніях України
Базилевич К. Страховий захист як квазісуспільне благо
Временко Л., Корват О. Підходи до оцінки фінансової стійкості страхових компаній в Україні
Навроцький С. Систематизація ризиків сільськогосподарських підприємств
Копил О. Вирішення проблеми використання страхового ринку України для мінімізації оподаткування суб'єктів реального сектора економіки
Пікус Р.В. Роль непропорційного перестрахування у забезпеченні фінансової стійкості страховика
Приймак В., Єрмоленко О. Автоматизація страхового бізнесу в Україні
Тринчук В. Стратегчні пріоритети співпраці банківських установ та страхових компаній
Шевченко В. Страхування у фінансовій системі: міжнародний та національний аспекти розвитку
Рак Р., Ковальська К. Місце медичного страхування в системі охорони здоров'я
Лібіх K. Роль держави у розвитку обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів та забезпеченні повноправного членства України в міжнародній системі страхування "Зелена картка"
Марченко А. Зарубіжний досвід страхування кредитних ризиків при житловому іпотечному кредитуванні
Сініцина Т. Співпраця з компаніями з управління активами як інвестиційна діяльність страхових компаній
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;