Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Економіка

Випуск повністю
Лютий І., Макаренко Є. Інвестиційна діяльність страхових компаній в Україні: проблеми та перспективи
Нікіфоров П., Вольська А. Фінансові аспекти удосконалення соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
Баранова В. Напрямки розвитку страхової системи України
Богомаз Н. Проблеми та перспективи розвитку єдиного страхового ринку країн ЄС
Вірченко В. Вплив страхування депозитів на стабільність фінансового ринку
Жукова Н. Теоретичні засади страхування у сфері зовнішньоекономічної діяльності
Мельник Т. Медичне страхування працівників: облік та оподаткування
Плиса В. Державне регулювання страхового ринку України в умовах глобалізації
Приказюк Н. Інтеграція страхових компаній і банків: стратегічний альянс
Рожко О., Рак Р. Необхідність трансформації вітчизняного страхового ринку в умовах європейської інтеграції
Расшивалов Д. Посередницькі послуги у страхуванні
Татаріна Т. Перспективи розвитку інвестиційних процесів у страховій галузі
Ботвиновська О. Суперечності діючої методики нарахування пенсій в системі обов'язкового соціального пенсійного страхування та напрямки її удосконалення
Веретнов В. Фактори впливу на розвиток непропорційного перестрахування в Україні як системи фінансового захисту страховика
Дьячкова Ю. Управління перестрахуванням з метою забеЗпечення фінансової стійкості страховика
Центелевич Ю. Психологічний вимір діяльності страхового агента
Пікус Р. Страхування як основа стабільності інвестиційної діяльності на ринку житлової нерухомості
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;