Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Економіка

Випуск повністю
Черняк О., Чорноус Г. Внесок Є.Є. Слуцького у створення української школи економіко–математичного моделювання
Шегда А., Пашнюк Л. Динаміка основних засобів та зміна їх структури на підприємствах хлібопекарської галузі
Євтушевський В., Кочедикова А. Фактори формування енергетичної безпеки України
Маркіна І., Драган О. Моделі фінансового забезпечення розвитку вищої освіти у зарубіжних країнах
Пікус Р., Терещенко О. Міжнародний досвід діяльності страхових посередників
Жилінська О. Тенденції винахідницької діяльності у глобалізаційному контексті
Фірсова С., Корнілова І. Свобода в економіці України
Дука А. Реалізація захисної функції кредитних спілок в умовах подолання наслідків фінансової кризи в Україні
Балан В. Стохастичне моделювання процесу розробки й впровадження системи збалансованих показників у банківських установах
Бутенко Н., Кривенко М. Методичні підходи до систематизації конкурентних переваг підприємства
Овчаренко Т. Економічна привабливість України для прямих іноземних інвестицій: проблеми формування та заходи забезпечення
Махініч Г. Теоретико-методичні засади формування та функціонування системи управління якістю продукції на підприємстві
Маросіна Н. Особливості проектного фінансування у космічній сфері
Коломоєць Д. Законодавча складова інституційного забезпечення інноваційного розвитку України
Євтушевський В., Махініч Г. Сучасний стан та проблеми забезпечення якості продукції на вітчизняних підприємствах
Черваньов Д., Авдєєва Н. Інноваційні фактори зміцнення конкурентоспроможності України в умовах світової економічної кризи
Калитич Г., Літош Г. Інформація в системі державного управліня
Баюра Д., Халковська А. Комунікативна складова діяльності підприємств – емітентів
Бутенко Н. Теоретико-методичні засади дослідження промислового маркетингу
Гацька Л. Інституціональні аспекти реалізації регулюючої функції податків у соціальній сфері
Шаповалова Л. Синергічні аспекти розвитку науково-технічної сфери
Кухта П. Концепція вартості капіталу в оцінюванні перспектив розвитку інвестиційної діяльності підприємств України
Білорус Т. Інноваційні технології в управлінні кадровим потенціалом підприємства
Ковальська К. Чинники формування дивідендної політики акціонерного товариства
Овчаренко Т., Єрмолаєва В. Механізм впровадження міжнародних стандартів gmp у фармацевтичний сектор кономіки України
Мартинюк Л., Невінчаний І. Формування сучасної концепції інтелектуальної власності
Ситницький М. Етапи управління стратегічною гнучкістю підприємства
Нетреба І. Інформаційне забезпечення як фактор ефективної взаємодії суб'єкта та об'єкта в системі управління підприємством
Пащук Л. Особливості управління персоналом вітчизняних підприємств хімічної галузі на засадах маркетингу
Сторожук В. Оцінювання системи розробки та втілення новітніх технологічних комлексів в процесі формування галузевих інноваційних систем
Євтушевська О. Врегулювання зовнішньої сфери корпоративних відносин в Україні
Солов'ян Ю. Розвиток нормативного забезпечення корпоративного сектора України
Шелудько В., Вірченко О. Оцінка практики застосування інструментів фінансової та грошової політик в Україні
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;