Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Економіка

Випуск повністю
Ступницький О. Особливості практики використання моделі DCF для оцінки ефективності здійснення інвестиційних проектів в Україні
Глущенко В. Кризисология: управленческий подход
Головко В., Орлова О. Еволюція бухгалтерської звітності в Україні
Косинський В. Інформаційні системи управління бізнесом на основі сервісно-орієнтованої архітектури
Кочкіна Н., Ставицький А. Оцінка ефективності реклами: методи визначення ступеня лояльності споживачів
Кравченко В. Управління підприємницькими ризиками: суб'єктивні чинники
Шарманська В., Головко З. Психологічні аспекти обліко-аналітичної діяльності
Анісімова Л. Удосконалення систем менеджменту якості в умовах глобалізації ринку
Вірченко В., Кузьменко А. Синергетичний підхід в економічних дослідженнях
Булкот О. Регіоналізм як визначальний вектор зародження валютного поліцентризму
Каракулова І. Cучасні тенденції управління золотовалютними резервами центрального банку
Піонтковська О. Структурний аналіз транзитної системи України
Прімєрова О. Проблеми конкурентоспроможності української банківської системи на сучасному етапі
Мягкий М. Теорія довгих хвиль Кондратьєва: тенденції та протиріччя
Рожко Д. Теоретичні засади та проблематика визначення сутності бюджету
Барвінко Т. Податок на додану вартість та його роль у формуванні доходів державного бюджету
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;