Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Економіка

Випуск повністю
Іванов Ю.Б. Проблеми реформування оподаткування в контексті вступу України до СОТ
Смирнов С.О., Бобирь О.І. Тенденції розвитку процесу фінансування соціальної сфери в умовах підвищення самостійності регіонів
Калінеску Т.В. Проблеми формування ефективних інструментів податкового регулювання в умовах інтеграції держав
Осецький В.Л., Брановицький В.В. Інвестиційна політика України в умовах сучасної фінансової кризи
Реверчук С.К., Ковалюк А. Банківські кризи у відтворювальних процесах глобалізованої економіки
Дучинська Н.І., Осаул А.О. Фінансові інтервенції на ринках екосистемних послуг
Данілова Л.І., Кулик І.М. Фінансова стратегія і дивідендна політика як складова корпоративного фінансового менеджменту підприємств
Ковальчук А.Т. Ринки спекулятивного капіталу: проблеми фінансово-правового регулювання
Лисяк Л. Пріоритети сучасної бюджетної політики в Україні
Тропіна В.Б., Гордієнко Г.Л. Соціальні домінанти фіскальної політики України в умовах глобалізації
Крупка І.М. Особливості та перспективи іноземного інвестування в економіку України
Приказюк Н.В. Страховий ринок України: проблеми та перспективи розвитку
Батковський В.А. Безпека грошово-кредитної системи та механізм подолання загроз її розвитку
Каленська В.В. Інфляція як чинник макроекономічної стабільності
Крівцов О.О. Cоціально-економічний розвиток України та ефективність оподаткування доходів фізичних осіб
Перепаддя І.М. Вплив державної політики на розвиток сек'юритизації активів в США
Продан Т.Я. Координація грошово-кредитної і бюджетної політики та їх вплив на ефективність макроекономічного зростання
Розинка О.О. Проблеми функціонування національної депозитарної системи
Паливода К. Зростання цін тамеханізм надання житласоціально вразливим категоріям населення
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;