Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Економіка

Випуск повністю
Криклій А. Оцінка банківського бізнесу: діючі методи та досвід
Плескач В. Інформаційне забезпечення формування фінансової стратегії держави
Грищенко Т., Івахненко І. Причини та особливості кризових явищ на ринку цінних паперів
Кучер Г. Державні фінанси України в умовах світової глобалізації
Шевченко B. Зміст та фактори глобальної фінансової кризи
Гордей О. Концептуальні основи фінансування рівня життя населення
Ковальська К., Рак Р. Особливості планування і реалізації організаційних змін у процесі управлінського консультування
Гришан Ю. Проблеми та ефективні шляхи реформування медичного страхування в Україні
Моторина І. Грошові заощадження домашніх господарств як інвестиційний ресурс для національної економіки
Лагутіна К. Фінансовий механізм інноваційної діяльності у корпоративному секторі економіки України
Ільїна К. Роль наукової та науково-дослідної діяльності в забезпеченні інноваційного розвитку економіки України
Никитюк Т. Проблеми і перспективи формування акціонерного капіталу вітчизняних підприємств в умовах світової економічної кризи
Продан Т. Грошово-кредитна політика нбу та її вплив на інфляцію та стабільність споживчих цін в Україні
Балануца О. Іноземний капітал у системі фінансової безпеки України
Батковський В. Реструктуризація банківської системи України у контексті стратегії подолання наслідків світової фінансової кризи
Рожко Д. Зарубіжний досвід формування бюджету та можливості його використання в Україні
Каленська В. Роль НБУ у системі антиінфляційного регулювання
Висоцька Л. Особливості проведення статистичного моніторингу ліквідності банківської системи України
Сошка Н. Особливості реалізації податкової політики місцевих органів влади у зарубіжних країнах
Драган О. Освітні кредити як форма фінансування вищої освіти
Паливода К. Фінансові механізми та практика залучення заощаджень населення як джерела капітальних інвестицій
Цехановський І. Вплив міжбюджетних трансфертів на розвиток територій
Мисака Г.В. Формування методологічних засад аналізу фінансового стану емітентів цінних паперів в умовах фінансової кризи
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;