Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Економіка

Випуск повністю
Внукова Н.М., Притула Н.І. Методичні підходи до оцінки фінансової надійності страховиків
Тридід О.М., Орєхова К.В. Щодо активізації інвестиційної діяльності страхових компаній
Старостіна А., Кравченко В.А. Підприємницькі ризики та регуляторна політика держави
Гаманкова О.О., Гаманков Д.В. Становлення ринкових відносин у сфері страхування в Україні та роль держави в регулюванні цих процесів
Залєтов О.М. Страхування від повеней: стан та перспективи розвитку
Нечипоренко В.І. Застосування методу К.Ісікава та принципу В.Парето в розбудові агентської мережі страховика
Пікус Р.В., Лобова О.М. Страхування екологічних ризиків в Україні
Рак Р.В., Ковальська К.В. Недержавне пенсійне забезпечення в Україні
Тринчук В.В. Особливості збутової політики компаній зі страхування життя
Приказюк Н.В. Перспективи розвитку страхового ринку України в умовах глобалізації
Ігнатюк А.О. Вплив фінансових посередників на нерівномірність розподілу доходів у суспільстві
Марченко А.Ю. Страхування життя позичальників іпотечних кредитів: проблеми та перспективи розвитку в Україні
Моташко Т.П. Страховий ринок як альтернативний напрям вкладання коштів населення
Нечипоренко В.В. До питання правового регулювання перестрахування в умовах сьогодення
Пікус А.Ю. Теоретичні підходи до аналізу якості економічного зростання
Внукова Н.М., Смоляк В.А., Ачкасова С.А. Особливості стрес-тестування страхових компаній
Баюра Д.О. Корпоративна соціальна відповідальність як складова підвищення ефективності системи корпоративного управління
Євтушенко Т.П. Моделювання медичного страхування з використанням системно-функціонального підходу
Железняк В.Ю. Напрями вдосконалення інфраструктури фінансового ринку
Клименко В.В. Взаємодія страхового і банківського ринку: світовий досвід і Україна
Коваленко Ю.М. Державне регулювання розміщення страхових резервів в Україні
Мікрюкова А.В. Розвиток вітчизняного ринку страхових послуг в умовах глобалізації
Островерха Р.Е. Прибуткове оподаткування страхових компаній: досвід та напрямки удосконалення
Рудик В.К. Перспективи розвитку нових видів страхування на страховому ринку України
Малинич Г.М. Методичні підходи до аналізу фінансової надійності страхових компаній:переваги та недоліки
Стецюк Т.І. Фінансові основи побудови системи охорони здоров'я на засадах страхової медицини
Третьякова Г.М. Реформа системи пенсійного забезпечення в Україні
Лібіх K.О. Вдосконалення законодавчого забезпечення страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів в Україні відповідно до норм міжнародного права
Ольховська О.Л. Національний страховий ринок в глобальних умовах розвитку
Шевчук О.С. Вплив узгоджених дій учасників страхового ринку на розвиток конкуренції на цьому ринку
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;