Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Економіка

Випуск повністю
Лютий І., Продан Т. Валютно-курсова політика та її вплив на організацію грошового обігу
Кулиев Р. Мировой опыт развития сельского хозяйства и продовольственная безопасность государства
Паливода К. Сучасні гроші як базовий інвестиційний інструмент
Романюк М. Проблеми податкового адміністрування в Україні та необхідність кодифікації податкового законодавства
Вожжов С. Ресурсний потенціал як чинник ефективності регулювання банківської ліквідності
Швець Н. Використання різних шляхів поліпшення фінансового стану проблемних банків у період світової економічної кризи
Солодка О. Сценарії реалізації IT-аутсорсингу в оптимізації ретейлової інфраструктури банківського бізнесу
Лазебник Л. Інтеграція і гармонізація регулюючих функцій держави у фінансовій сфері
Коляда Т., Прозоров Ю. Інституційні протиріччя фінансової системи та їх вплив на структурні деформації ринку фінансових послуг України в умовах світової економічної кризи
Гудзинська Л. Проблеми позиціонування продуктів суб'єктів фінансового ринку в умовах кризи
Бутенко Н. Еволюція розвитку концепцій маркетингу в контексті формування промислового маркетингу
Небава М., Шиян А. Системний аналіз інституціональних ризиків при впровадженні другого рівня пенсійної реформи в Україні
Сокирко О., Яфінович О. Визначення ролі інноваційного чинника у теоріях економічного зростання
Гайдук Л. Фінансові аспекти прискоренного розвитку інноваційної сфери України
Лук'янов В. Оптимізація платіжних систем в умовах фінансової кризи
Марко Є. Інформаційне забезпечення глобалізаційних трансформацій та їх вплив на розвиток фінансово-економічної системи України
Калівошко О. Зміна структури іпотек в умовах фінансової кризи
Рожко Д. Реструктуризація національної економіки як основний чинник формування державного бюджету в Україні
Дрозд Н. Сучасний стан розвитку ринку фінансового капіталу у світі
Пікус А. Теоретичні основи дослідження механізму структурних зрушень в економіці
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;