Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Економіка

Випуск повністю
Субботович Ю., Пількевич К. Стан та ризики зростання зовнішнього державного боргу України
Рак Р., Ковальська К. Державні цінні папери у сфері державних запозичень України
Гордей О. Соціальна складова системи фінансового забезпечення рівня життя населення
Белінська Я. Структурні диспропорції ринку капіталу в країнах з трансформаційною економікою
Краєвський В. Аналітично-облікове забезпечення та методологічні особливості побудови фінансового рахунку
Делас В. Валютне кредитування: проблеми та перспективи в Україні
Моташко Т. Залучення грошових коштів населення шляхом емісії державих цінних паперів: світовий досвід
Ігнатюк А. Поняття та види фінансових посередників, їх значення у сучасній ринковій економіці
Харабара В. Методи оцінки кредитоспроможності позичальника в механізмі споживчого кредитування
Мошкова М. Сек'юритизація іпотечних активів: проблеми та перспективи розвитку
Буй Т. Фінансовий інжиніринг на ринку корпоративних боргових цінних паперів України
Колечко Д. Ризики в моделях позаофісного банкінгу
Яременко О. Роль Міжнародного Валютного Фонду у забезпеченні валютного регулювання в Україні
Волошенко А. Необхідність та методи державного регулювання цін в умовах світової економічної кризи
Сошка Н. Теоретичні аспекти формування податкових надходжень місцевих бюджетів
Ковтонюк О. Основні етапи розвитку синдикованого кредитування у світі та його специфіка як складової фінансового забезпечення міжнародних операцій
Моторина І. Диверсифікація як спосіб зниження ризику можливих збитків вкладів фізичних осіб в умовах фінансової кризи
Боровікова М. Еволюція формування методологічних підходів до регулювання банківського капіталу у міжнародній практиці
Костирко Л., Разумцев В. Розвиток фінансового контролю використання бюджетних коштів: сучасні тенденції та перпективи
Матвієнко С. Аналіз конкурентоспроможності вітчизняних банківських установ
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;