Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Економіка

Випуск повністю
Гражевська Н., Ковтун Н. Використання методів кластерного аналізу при багатовимірній періодизації та типологізації в дослідженні закономірностей глобалізації країн світу
Мандибура В., Батажок С. Особливості сучасної трансформації класової структури населення України
Осецький В., Татомир І. Механізм впливу державних інституцій на регулювання трудових процесів
у мотиваційній системі Кочкіна Н., Мальчиков В. Застосування методів оптимізації для раціоналізації асортименту продукції
Коблянська О., Огреба С. Впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні
Ігнатюк А. Глобальні галузеві ринки: підходи до визначення та характерні ознаки
Кондрашова-Діденко В., Діденко Л. Інтелектуальний капітал: концепти vs конструкти
Баластрик Л. Макро - та мікроекономічні детермінанти державного сектора
Жилінська O., Урбан М. Інноваційні аспекти міжнародного співробітництва країн СНД
Красота О. Мале підприємництво: економічна сутність та роль у подоланні кризи
Лозова Г. Конкурентна політика Німеччини в умовах економічних криз
Дмитренко Л. Машинобудівна галузь України в умовах світової фінансової кризи: стан та перспективи
Харламова Г., Таран К. Міграційні мережі у процесі формування людського капіталу України
Овчаренко Т. Інвестування інноваційних проектів на промислових підприємствах України
Мошкова М. Сек’юритизація іпотечних активів: проблеми та перспективи розвитку
Урсуленко Г. Базель ІІ: вимірювання банківських ризиків та управління ними
Чорноус Г. Інтелектуальний підхід до управління бізнесом: реалії і перспективи
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;