Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Економіка

Випуск повністю
Бойко І. Передумови виникнення, сутність та призначення стратегічного управлінського обліку
Головко В., Мисака Г. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління грошовими потоками фірми
Голубнича Г. Розкриваємість облікової інформації та забезпечення прозорості діяльності
Горобець О. Статистичне забезпечення управління відтворенням населення в регіоні
Гура Н., Радченко К. Побудова управління витратами підприємств у хімічній галузі
Дрозд І., Бойко К. Роль аналізу хеджування у системі прийняття управлінських рішень підприємств переробної промисловості
Іваненко О. Особливості оподаткування кредитних спілок
Калюга Є. Оцінка стану державного внутрішнього фінансового контролю та шляхи його реформування
Кащенко О. Організація обліку та внутрішнього контролю грошових потоків та розрахунків на прикладі підприємств сфери технічного обслуговування автомобілів
Ковтун Н., Нагорна Т. Статистична оцінка діяльності страхових компаній в Україні у 2000-2008 р�
Кузьмінський Ю. Облік фінансових інструментів, хеджування та фінансова криза – є зв'язок?
Купалова Г. Матвієнко Т. Нормативно-правове забезпечення обліку та аудиту виконання зобов'язань за податками і зборами в умовах фінансово-економічної кризи
Лучко М. Концепція управлінського обліку для підприємств швейної промисловості
Мельник Т., Мельник М. Недержавне пенсійне забезпечення: облік, оподаткування та контроль
Рошко Н. Ліцензування в туристичній галузі України як фактор державного регулювання її розвитку
Сидоренко М. Актуальність використання статистичних методів у фінансово-господарській діяльності українських підприємств
Травінська С. Гармонізація та стандартизація обліку і звітності зобов'язань відповідно до МСФЗ та МСБО
Хвостенко О. Інформаційне забезпечення статистичного дослідження конкурентного середовища підприємства
Чечуліна О. Загальні тенденції розвитку державного фінансового контролю в сучасних умовах
Швець В., Борисюк О. Необоротні активи в системі кругообороту капіталу підприємства
Швець В., Радилицький Ю. Історичне підґрунтя формування фінансового контролю в Україні
Шибіріна С. Інформаційне забезпечення статистичного дослідження ринку нерухомого майна
Шморгун Н. Методи дослідження впливу інфляції та зміни цін при аналізі фінансової звітності підприємства
Ловінська Л. Удосконалення нормативно-правового забезпечення бухгалтерського обліку в Україні
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;