Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Економіка

Випуск повністю
Голубнича Г. Рух капіталів як фактор розвитку облікових інформаційних систем в умовах глобалізації бізнесу
Рожко О. Визначення кількісних критеріїв оцінки ефективності використання державних запозичень
Жукова Н. Портфельне інвестування як форма інвестиційної діяльності банків в Україні
Логинова Е. Сетевое взаимодействие как фактор интеграции стран СНГ
Приказюк О. Фінансування сільськогосподарських товаровиробників в умовах кризи
Марко Є. Ринок економічної інформації: класифікаційні ознаки та організаційні передумови формування
Дишлева А. Антикризова бюджетна політика України у контексті зарубіжного досвіду
Лагутіна К. Злиття і поглинання у контексті розвитку корпоративних фінансів в Україні
Пилипенко Б. Особливості формування та розвитку ринку венчурного капіталу
Кореняко М. Фінансові інститути і кредитна експозиція в контексті глобальної фінансово-економічної кризи
Коваль Н. Фінансове стимулювання професійної підготовки кадрів як складова соціально-економічного зростання держави
Бовсунівська І. Соціально-економічна природа комунальної власності
Сагайдак І. Міжбюджетні трансферти – інструмент збалансування доходів і видатків місцевих бюджетів
Мягкий М. Фінансово-економічна криза в Україні як фаза монетарного циклу
Жиляєва Н. Фіскальна політика держави в період світової економічної кризи та напрями підвищення її ефективності
Вітренко А. Історичні передумови виникнення та особливості розвитку реклами в Україні
Мойсеєнко Б. Кризові аспекти грошово-кредитної політики країн світу
Крупка І. Інфляція та її вплив на розвиток фінансового ринку
Гуляєва Л. Впровадження принципів сталого розвитку у банківському секторі економіки України
Делас В. Валютні депозитні операції комерційного банку
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;