Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Економіка

Випуск повністю
Євтушевський В., Букало А. Ризики інвестиційних фондів у корпоративній сфері
Черваньов Д., Горбась І. Формування інтегрованих об’єднань підприємств у промисловості
Жилінська О. Процес науково-технічної діяльності: сутнісні риси та їх економічний прояв
Корнілова І. Закономірності здійснення інноваційних процесів в умовах постіндустріального суспільства
Балан В. Методичне забезпечення оцінювання інвестиційної привабливості вітчизняних підприємств
Дука А. Суперечності інвестиційного розвитку національної економіки в умовах глобалізації
Чорноус Г. Особливості забезпечення інформаційного процесу управління
Кухта П. Трактування поняття "інвестиції": класичний і сучасний підходи
Овчаренко Т. Інвестиційні стратегії страхових компаній та перспективи їх впровадження
Ситницький М. Суперечності та перспективи проекту Податкового кодексу України
Названова Л. Управління міжнародною конкурентоспроможністю українських кранобудівних підприємств в умовах глобалізації
Давидова О. Індустрія гостинності у контексті проведення Євро–2012
Кочедикова Г. Інвестиційні проблеми та основні джерела фінансування електроенергетики України
Петровська Т. Концесійна форма надрокористування як засіб залучення інвестицій у вугледобування
Ткаченко Ю. Проблеми розвитку конкурентного ринкового середовища України у контексті формування інвестиційної привабливості національної економіки
Шегда А., Чулак О. Удосконалення формування портфелів бізнесів підприємств
Єгоров І., Лихолет С. Перспективи використання різних організаційно-економічних форм трансферу технологій в Україні
Бушко А. Форми трансмісії знань на прикладі будівельних підприємств
Приймак В. Стратегії КМ-орієнтованих організаційних змін
Фірсова С. Соціальна відповідальність бізнесу в Україні: маркетинговий аспект
Красота О. Середній клас в Україні: сутність та класифікаційні ознаки
Святненко В. Принципи та цілі формування цінової політики підприємства
Білорус Т. Соціальна паспортизація підприємства
Ковальська К. Сутність і особливості управління конфліктами інтересів у корпорації
Анісімова Л. Особливості моделювання ринкових економічних процесів
Шаповалова Л. Складові національної інноваційної системи та рівень їх розвитку в Україні
Єрмолаєва В. Державне регулювання інноваційного розвитку фармацевтичної промисловості у контексті світового досвіду
Солов’ян Ю. Управління державними корпоративними правами: оцінка ефективності
Урбан М. Розвиток інноваційної інфраструктури у Казахстані: проблеми та перспективи
Кузнєцова Н. Теорія та практика формування Інтернет-підприємництва в Україні
Твердомед О. Реорганізація підприємств: сутність, напрями і показники ефективності
Нетреба І. Процесний підхід до впровадження інформаційних систем управління на підприємствах машинобудування
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;