Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Економіка

Випуск повністю
Мандибура В., Батажок С. Інститут довіри в сфері забезпечення якості споживання та захисту споживчих прав населення
Ковтун Н. Методи індикативної оцінки можливого шахрайства у фінансовій сфері
Филюк Г. Конкурентно-монопольні тенденції в глобальній економіці
Ігнатюк А. Інституційно-організаційна система регулювання світових галузевих ринків
Маслов А. Теорія інформаційного суспільства як методологічна основа теорії інформаційної економіки
Кондрашова-Діденко В., Діденко Л. Самозаперечення країнової економіки: особливості та результат-наслідок
Вітренко А. Процеси глобалізації світового ринку рекламних послуг та їх вплив на розвиток національного ринку реклами України
Вірченко В. Роль акціонерної власності в сучасній системі економічних відносин
Бердар М. Методика контролю в управлінні фінансовими ресурсами підприємства
Овчаренко Т. Фінансовий лізинг як форма залучення інвестиційних ресурсів на підприємствах
Скопенко Н. Обґрунтування доцільності формування та розвитку інтегрованих об'єднань в АПК України
Мицюк С. Розвиток кластерів в національній економіці як ефективний механізм підвищення конкурентоспроможності
Новікова І. Іван Вернадський та розвиток українського банківництва у другій половині ХІХ ст
Филюк В. Теоретико-методологічні засади концентрації ринків
Шибіріна С. Ринок нерухомого майна як економічна категорія та об'єкт статистичного дослідження
Овсянникова Я. Форми участі держави у проектному фінансуванні на основі розвитку державно-приватного партнерства
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;