Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Економіка

Випуск повністю
Макогон Ю. Стратегические приоритеты конкурентного развития Украины на современном этапе
Мазур І., Піменова О. Роль громадських організацій у розвитку підприємництва в АПК України
Мокій А., Флейчук М., Гуменюк А. Концептуальні засади моделювання соціально-економічного розвитку України: інституціональні загрози та глобальні виклики
Борщ Л. Інноваційно-інвестиційний розвиток АР Крим як фактор підвищення конкурентоспроможності регіону
Филюк Г. Оцінка конкурентного підприємницького середовища в Україні: методологічні аспекти
Ковтун Н., Хвостенко О. Використання статистичної інформації для побудови конкурентної карти ринку
Варналій З., Панасюк О. Інституційне забезпечення конкурентного розвитку підприємництва в Україні
Ляпіна К., Ляпін Д. Прогноз впливу норм Податкового кодексу України на розвиток малого підприємництва
Гражевська Н., Мостепанюк А. Державно-приватне партнерство як чинник забезпечення конкурентоспроможності національної економіки
Яремко Л. Роль і місце підприємництва у трансформаційних перетвореннях економіки України
Федулова І. Підходи до оцінки рівня готовності підприємства щодо інноваційного розвитку
Сизоненко В. Конструктивна функція світової кризи та можливості відновлення інноваційного розвитку країни
Галушка З., Грунтковський В. Соціальна відповідальність як чинник конкурентоспроможності українського бізнесу
Празян М. Фактори підвищення конкурентоспроможності в управлінні виробництвом. Японський досвід
Кириленко Л. Конкурентоспроможність як категорія ринкової економіки
Ігнатович Н., Ветчинов О. Державне регулювання як фактор сучасного розвитку підприємництва: світовий досвід
Лозова Г. Деякі аспекти удосконалення системи державного контролю за економічною концентрацією суб'єктів господарювання в Україні
Мазур І., Радіца О. Протидія корупції у системі регулювання підприємницької діяльності в Україні
Мокій А., Полякова Ю., Слюсарчук Ю. Інноваційна активність малого та середнього підприємництва: теоретико-методологічні та прикладні аспекти
Баранник Л. Соціальний пакет як атрибут сучасного підприємництва
Скопенко Н. Сучасні тенденції концентрації та інтеграції на українському молочному ринку
Вериженко І. Механізм державної підтримки малого та середнього підприємництва в умовах світової фінансової кризи: французькі уроки для України
Довженко О. Інституціональне реформування – ключовий чинник інноваційного розвитку економіки
Бердар М. Забезпечення фінансової безпеки суб'єктів підприємництва
Селезньова Л. Інноваційно-інвестиційна діяльність в екологічній сфері
Богуславський О. Специфічні особливості здійснення підприємницької діяльності в Україні
Буркальцева Д. Проблеми забезпечення економічної безпеки України в умовах світової кризи
Блавдзевич О. Державне регулювання малого та середнього бізнесу в Україні в кризовий період
Наумова Л. Розвиток малого підприємництва у контексті прийняття Податкового кодексу України
Рудковська В. Підприємництво як особливий тип економічного мислення
Кристюк О. Інституціональні засади забезпечення конкурентоспроможності підприємств на ринку ІКТ
Сапачук Ю. Методологічні аспекти формування фіктивного капіталу
Ковтун Н., Ігнатюк А. Тенденції та суперечності розвитку промислових видів діяльності в Україні
Герасименко А. Оцінка ризиків колективної монополізації вітчизняного ринку соняшникової олії
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;