Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Економіка

Випуск повністю
Гаманкова О.О., Гаманков Д. В. Оподаткування страховиків податком на прибуток як важель державного регуляторного впливу
Залєтов О.М. Страхові послуги населенню України в нових економічних умовах
Гришан Ю.П. Введення процесного підходу в страховій компанії та покращення стандартів обслуговування клієнтів (на прикладі добровільного медичного страхування)
Пікус Р.В. Розвиток страхового ринку в умовах глобалізації
Нечипоренко В.І. Операційно-фінансовий аналіз в діяльності страховика. Уроки кризи
Машаро О.В. Особливості застосування метода нарахувань при обліку страхових платежів
Шевченко В.Ю. Міжсекторальна взаємодія страхування з міжнародними фінансовими ринками
Приказюк Н.В. Управління агентською мережею страхової компанії
Януль І.Є. Медичне страхування в Україні: проблеми та перспективи
Каракулова І.С. Європейський досвід функціонування фондів гарантування страхових виплат
Тлуста Г.Ю. Медичне страхування в США: теорія та практика функціонування
Дяченко Є.В. Розвиток бюджетної та страхової медицини в зарубіжних країнах
Ігнатюк А.О. Особливості розвитку фінансової системи України
Нечипоренко В.В. Передумови виникнення і особливості формування перестрахування як виду цивільно-правових договорів
Пікус А.Ю. Сільське господарство України: тенденції та перспективи розвитку
Легка Я.І. Особливості прийняття управлінських рішень в системі управління інвестиційними ризиками на фондовому ринку
Лобова О.М. Теоретичні основи сільськогосподарського страхування
Васильченко І.І. Аналіз ефективності моделей оцінки вартості опціонів
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;