Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Економіка

Випуск повністю
Купалова Г., Алексеєнко О. Удосконалення та розвиток фінансового контролю у Збройних силах України
Любкіна О. Посилення системних ризиків глобальної фінансової системи та трансформація регуляторної моделі у фінансовому секторі
Затонацька Т. Особливості впровадження державно-приватного партнерства в Україні
Бутенко Н. Концептуальні засади використання системного підходу у дослідженнях промислового маркетингу
Мельник Т. Сучасний стан та перспективи діяльності недержавних пенсійних фондів в Україні
Чеберяко О. Сутність і класифікація міжнародних облігацій
Грищенко Т., Івахненко І. Цілі діяльності та особливості взаємодії суб'єктів ринку цінних паперів в умовах конкурентного економічного середовища
Гудзинська Л. Перспективи житлової іпотеки в Україні в контексті реформування податкової системи: оцінка ризиків
Яфінович О. Фінансова політика інноваційного розвитку: сутність та цілі
Каракулова І. Традиційні та альтернативні підходи визначення достатності золотовалютних резервів держави
Макаренко Є. Особливості фінансової політики держави та місце бюджетного дефіциту у механізмі її реалізації
Легка Я. Особливості інвестиційної діяльності суб'єктів господарювання на фондовому ринку
Трохименко В. Лібералізація ринку банківських послуг як прояв фінансової глобалізації
Халковський О. Економічні передумови тінізації економічних відносин
Галькевич А. Проблеми визначення контролю під час процесів придбання та об'єднання підприємств для потреб бухгалтерського обліку та фінансової звітності
Іваненко О. Ризики та можливості кредитних спілок в умовах фінансової кризи
Цалько Ю. Диверсифікація джерел фінансування вищої освіти у державах Східної та Центральної Європи
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;