Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Економіка

Випуск повністю
Старостіна А., Кравченко В. Сутність та практичне застосування методики конструювання категоріального апарату економічної науки (на прикладі понять "глобалізація" та "підприємницький ризик")
Маслов А. Етапи розвитку теорії інформаційної економіки у другій половині ХХ – на початку ХХІ століть
Ігнатюк А. Теоеретико-методологічні підходи до дослідження мережевої економіки
Чорноус Г., Зубко В. Інформаційна модель оперативного аналізу продажів компанії
Анісімова Л., Балан В. Моделювання процесу формування та вибору стратегій розвитку підприємства
Вітренко А. Саморегулювання ринку рекламних послуг як дієвий механізм захисту добросовісної конкуренції
Вірченко В., Вірченко В. Теоретико-економічні засади рейтингової оцінки схильності підприємств до банкрутства
Журило В. Формування споживчих мотивацій на ринках технологічних інновацій: теоретичний аспект
Мицюк С. Вплив інноваційної діяльності на конкурентоспроможність економіки України
Вірченко А. Значення фінансової політики в умовах глобальної фінансово-економічної кризи
Филюк В. Глобалізація, конкуренція і економічна концентрація: діалектика взаємозв'язку
Залєвська-Шишак А. Роль державної власності на етапі реформування економіки України
Доліновська О. Міжнародний кредит: економічна природа, сутність та види
Новікова І. Економічна освіта, як інституційна основа розвитку банківського сектору в рамках формування ринкового економічного простору в Україні: досвід історичного минулого
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;