Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Економіка

Випуск повністю
Ковтун Н. Система подготовки специалистов – статистиков в современных условиях
Герасименко С., Чуприна О., Чуприна О. Багатомірний статистичний аналіз тенденцій економічного розвитку та рівня життя населення
Гладун О., Хвалинська В. Застосування у кластерному та дискримінантному аналізі некількісних змінних
Сидорова А. Внешнеэкономическая деятельность как фактор социально-экономического развития
Почеха Й. Нові напрями бізнес-статистики у фінансах та аудиті
Парадиш Я., Парадиш К. Оцінка розвитку популяції Західної Польщі в світлі другого демографічного переходу
Агабекова Н. Методология оценки продолжительности экономических периодов в жизнедеятельности человека
Гончар І., Качалай В. Проблеми неадекватності статистичної оцінки ІСЦ в контексті податкової реформи
Лутчин Н. Статистичне вивчення якості та стійкості економічного зростання: регіональний аспект
Огай М. Методологічні підходи до підвищення надійності оцінювання індексу споживчих цін в Україні
Пальян З. Сучасний режим народжуваності в Україні: статистичне оцінювання стану та перспектив
Скачек Н. Статистичне забезпечення управління розвитком органічного виробництва
Чорний А. Моделювання латентних змінних: розвиток, сучасний стан та перспективи
Васильченко І. Практична реалізація методу Монте Карло в оцінці вартості опціонів засобами статистичної програмної мови R
Горобець О. Статистичне моделювання показників відтворення населення Автономної Республіки Крим
Іваненко О. Методичне забезпечення аналізу ефективності активних операцій кредитних спілок
Огреба С. Статистичне відображення обсягів тіньової економіки у системі національних рахунків
Шибіріна С. Індексний аналіз первинного ринку нерухомого майна
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;