Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Економіка

Випуск повністю
Швець В. Розвиток облково-аналітичної освіти в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
Булига Р. Аудит в системі фінансового контролю Росії
Гура Н. Бухгалтерський облік як складна інформаційна система
Дорош Н. Визначення предмету та об'єктів видів аудиту
Дрозд І. Зарубіжний досвід бухгалтерського обліку податкових різниць
Андрєєв П. Проблеми ефективності відомчого контролю
Головко В., Шарманська В. Вплив інфляційних процесів на формування показників фінансової звітності суб'єктів господарювання
Голубнича Г. Розвиток обліково-аналітичних інформаційних систем в умовах фінансової кризи
Мельник Т. Облік та звітність поточних виплат працівникам в сучасних умовах
Мисака Г., Головко І. Методичні підходи до трансформації статей фінансової звітності з урахуванням зміни цін та інфляції
Фещенко Є. Порядок подання фінансової звітності бюджетними установами
Чечуліна О. Управління ризиками як компонента системи внутрішнього контролю державних установ
Засадний Б., Кобзева М. Організаційні аспекти обліку на малих підприємствах
Коблянська Г., Вікулова А. Актуальні аспекти впровадження управлінського обліку на підприємствах України
Борисюк О. Бухгалтерський облік основних засобів в умовах реформування податкового законодавства
Вуйців М. Відповідність системи внутрішньогосподарського контролю сучасним потребам менеджменту
Кащенко О. Облік та контроль дебіторської заборгованості як складової системи грошових розрахунків підприємства
Лиско Н. Реформування бухгалтерського обліку та контролю в бюджетних установах України
Письменна М. Особливості методики діагностичного обстеження службою внутрішнього аудиту в банках
Радченко К. Аналіз методів калькулювання та їх застосування в різних галузях промисловості
Roshko N. The accounting and reporting of subjects of tourist activity as a base is for control and analysis
Склярук І. Теоретичні аспекти факторного аналізу прибутку
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;