Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Економіка

Випуск повністю
Мандибура В. Фіктивний капітал в умовах сучасної світової економіки
Ігнатюк А. Стратегії набуття та підтримки монопольної влади фірми на ринку
Нестеренко О. Австрійська суб'єктивно-психологічна школа та формування австрійської традиції економічного аналізу
Чорноус Г. Механізм ідентифікації ситуацій та причинно-наслідкових зв'язків між подіями на підприємстві
Кравченко В., Чуньбу Ду Аналіз привабливості українського ринку для малих та середніх підприємств КНР: модель, практика, зовнішньоторговельні ризики
Василевський М., Заболотний С. Формування структури активів і пасивів на підприємствах агропромислового комплексу Польщі
Бердар М. Вплив глобалізації на інноваційно-інвестиційний розвиток підприємництва
Вірченко В. Інтелектуальний капітал в системі антикризового управління підприємством
Демиденко Л. Фіскальні стимули сприяння інноваціям в умовах європейської інтеграції
Кравець Т., Ситєнко А. Вейвлет-аналіз фондових індексів України та Польщі в періоди кризи та релаксації
Субботович Ю. Бюджетна децентралізація та зміцнення фінансів органів місцевого самоврядування
Вітренко А. Особливості ринку рекламних послуг і його місце у загальнонаціональному ринку
Рожко О. Специфіка формування фінансових ресурсів держави в умовах фінансової кризи
Пригара О., Ярош-Дмитренко Л. Привабливість міжнародних ринків для українських виробників машинобудівної галузі
Рибальченко С. Переваги суб'єктивної функції розподілу при моделюванні неоднорідного страхового портфелю
Морозов А. Еволюція та сучасний стан грошового обігу в Україні та світі
Вірченко О. Суперечності визначення ролі землі в економічній системі
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;