Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Економіка

Випуск повністю
Базилевич В. Новітні тенденції та протиріччя на страховому ринку України
Пікус Р., Ігнатюк А. Страхова освіта як фактор підвищення страхової культури суспільства
Временко Л., Мужилівський В. Моделювання проблем обов'язкового страхування в Україні
Гришан Ю. Реформа фінансування системи охорони здоров'я України
Журавін С., Смирнова І. Сюрвей як нова ступінь в системі ризик-менеджменту об'єктів нерухомості
Залєтов О. "Асистанс" та його особливості на страховому ринку
Нечипоренко В. Страховий маркетинг. З практики реалізації теоретичних надбань
Плахтій О. Визначення ринкових позицій страховика на підставі публічної інформації
Шевченко В. Фінансові інновації та сучасні інструменти міжнародних фінансових ринків
Януль І. Особливості функціонування системи накопичувального пенсійного забезпечення в Україні
Волосович С. Оцінка підходів до класифікації кредитного страхування
Кондратенко Д., Корват О. Вплив глобальних фінансових реформ на регулювання страхової діяльності
Машаро О. Проблеми розрахунку адекватного брутто-тарифу в страхуванні
Приказюк Н., Тлуста Г. Підвищення привабливості страховиків шляхом удосконалення програм "лояльності"
Нечипоренко В. До питання співвідношення фінансових послуг перестрахування і страхування
Каракулова І. Фонди гарантування виплат за договорами страхування життя: зарубіжний досвід
Лобова О. Розвиток аграрного страхування в США
Бєлов Д. Активи інвестиційних фондів України під час фінансової кризи
Cабірова А. Теоретичні аспекти маркетингової стратегії страховика
Прокоф'єва О. Рейтинг фінансової стійкості найбільших перестраховиків світу
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;