Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Економіка

Випуск повністю
Гаращенко Т. Статистичне оцінювання штучного переривання небажаної вагітності в Україні
Герасименко С. Поширення статистичної інформації з метою підвищення ефективності управління соціально-економічним розвитком держави
Голубова Г. Статистичний аналіз основних факторів впливу на транзит вантажів в Україні
Гончар І., Бабірад-Лазунін В. Статистична оцінка конкурентної позиції українських товарів на ринках головних торгових партнерів
Євсєєнко О. Статистичне оцінювання ролі фондового ринку на сучасному етапі економічного розвитку України
Іваненко О. Статистичне оцінювання впливу ризикованості операцій кредитних спілок на структуру їх активів
Іванова Т. Методологічні засади оцінювання показників ефективності діяльності малого бізнесу
Ковалевська І. Статистичний аналіз та оцінювання впливу екологічного стану довкілля на здоров'я населення і якість життя людини
Ковтун Н., Романюк І. Міжнародний досвід оцінювання якості життя населення і можливості його використання в Україні
Ковтун Н., Шибіріна С. Статистичне оцінювання збалансованості показників розвитку ринку нерухомості
Колеснік Я. Особливості розроблення інтегрального показника для оцінки достатності капіталу банків
Козак С. Методичні підходи щодо статистичного аналізу ринку житла в Україні
Науменкова С., Овсянникова Я. Особливості оцінювання ефективності проектів публічно-приватного партнерства: зарубіжний досвід та українська практика
Огреба С. Аналітичне забезпечення комплексного статистичного оцінювання тіньової економіки
Пальян З. Фактори динаміки народжуваності в Україні: статистична оцінка
Парфенцева Н., Момотюк Л. Розробка номенклатури фінансових послуг з метою статистичного оцінювання діяльності фінансових установ України
Позняк О. Проблеми статистичного оцінювання обсягів незареєстрованого населення міста Києва
Романчук Н. Теоретико-методологічні засади статистичної оцінки заможних верств населення
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;