Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Економіка

Випуск повністю
Пікус Р., Ігнатюк А. Теорія та практика гіпотези ефективного ринку
Временко Л., Мужилівський В. Конкуренція та монополізація у галузі недержавного обов'язкового страхування в Україні
Левченко В. Роль держави в підвищенні захисту прав споживачів небанківських фінансових послуг
Нечипоренко В. Вплив рівня витрат на ведення справи на структуру страхового портфеля
Шевченко В. Ризики міжнародного руху капіталу в умовах глобальної нестабільності
Приказюк Н. Розвиток світового страхового ринку в посткризовий період
Януль І. Недержавне пенсійне забезпечення в Україні: проблеми та перспективи розвитку
Веретнов В. Управління інноваціями непропорційного перестрахування
Плахтій О. Практика застосування рейтингового діапазону як оцінки мінімального та максимального значень рейтингу при публічному рейтингуванні страховиків
Моташко Т. Медичне страхування: європейський досвід та вітчизняні реалії
Алескерова Ю. Страхування сільськогосподарських ризиків: проблеми вирішення
Шолойко А. Світовий досвід державної підтримки сільського господарства через програми страхування
Тлуста Г. Стрес-тестування в системі ризик-менеджменту страхових компаній
Олійник Г. Фінансовий супермаркет – найвища форма банківсько-страхової інтеграції
Прокоф'єва О. Особливості функціонування страхової компанії "Нannover re" як однієї із найбільших перестрахувальних компаній світу
Сабірова А. Особливості етапів розробки маркетингової стратегії страхової компанії
Машаро О. Перспективи змін тарифної політики при здійсненні обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів в Україні
Чорноус Г. Моделювання образів соціально-економічних систем на основі збалансованих методик стратегічного вимірювання
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;