Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Економіка

Випуск повністю
Черваньов Д., Названова Л. Пріоритетні напрямки реалізації відкритих інновацій в Україні
Жилінська О., Букало А. Інвестиційне посередництво та його вплив на інноваційну діяльність
Маслов А. Теорії інтелектуального та людського капіталу в контексті інформаційної економіки
Дука А. Потенціал заощаджень та їх ресурсоутворююча роль у забезпеченні інноваційного розвитку економіки
Домбровський О. Тенденції глобалізації у трансформаціях суспільно-економічного розвитку
Скотний П. Проблемне "поле" сучасних теоретико-методологічних дискурсів: інноваційний підхід
Вірченко В. Еволюція підходів до визначення сутності та структурування інтелектуального капіталу
Балан В., Чулак О. Оцінювання об'єктів інтелектуальної власності у формуванні конкурентної стратегії підприємства
Оліх Л., Маслюківська А. Системно-функціональний підхід в управлінні інноваційною діяльністю підприємства
Овчаренко Т. Вибір цільових орієнтирів валютного курсу в контексті забезпечення конкурентоспроможності національної економіки
Кухта П. Основні принципи та послідовність прийняття управлінських рішень в обґрунтуванні доцільності реальних інвестицій підприємств
Степанова А., Удод Є. Заощадження домогосподарств як важливий інвестиційний ресурс країни
Ситницький М., Варава Ю. Стратегічне маркетингове планування процесів просування інноваційної продукції на ринок
Петровська Т. Етапи підвищення ефективності функціонування вугледобувних підприємств на інноваційних засадах
Прилуцька І. Внутрішні та зовнішні фактори гальмування розвитку інноваційного підприємництва: світова практика та вітчизняні реалії
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;