Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Економіка

Випуск повністю
Єгоров І., Чехун В. Негативні аспекти процесу патентування: аналіз закордонного досвіду
Филюк Г., Грінченко А. Непродуктивні витрати і втрати на промислових підприємствах України
Анісімова Л. Сучасні проблеми впровадження систем менеджменту якості в корпораціях
Балан В., Кочедикова Г. Методика ідентифікації стану енергозабезпечення економіки України
Корнілова І., Боклан Н. Стан та перспективи розвитку машинобудівного комплексу України: управлінський аспект
Святненко В., Нетреба І. Практичні аспекти впровадження інформаційних систем управління на вітчизняних підприємствах
Ковальська К. Складові системи стратегічного управління людськими ресурсами організації
Фірсова С., Оробець І. Українські реалії впровадження та розвитку концепції соціальної відповідальності бізнесу
Герасименко О. Соціальний облік та нефінансова звітність як інструменти реалізації соціальної відповідальності
Білорус Т. Трудовий потенціал України: сучасний стан та перспективи розвитку
Красота О. Соціально-економічні детермінанти пенсійної реформи в Україні
Приймак В. Модель професійних компетенцій сучасного менеджера
Ільїна Г. Антропологічні виміри філософії управління
Вітренко А. Соціально-економічне значення сучасної реклами та рекламної діяльності
Ястремська О. Інформаційна взаємодія суб'єктів господарювання на основі іміджу
Кузнецова Н. Розвиток Інтернет-маркетингу в Україні: проблеми та перспективи
Названова Л., Давидова О. Тенденції інноваційного розвитку туристичної галузі в Україні
Горбась І. Специфіка формування систем управління у диверсифікованих підприємствах
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;