Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Економіка

Випуск повністю
Плескач В. Статистичний аналіз податкових надходжень до Зведеного бюджету України
Рибчук А., Прушківський В. Проблеми і перспективи інвестування глобальних інфраструктурних проектів у посткризовий період
Баженова О., Баженова Ю. IPO українських компаній як фактор підвищення конкурентоспроможності національної економіки
Бердар М. Стратегічне управління розвитком фінансових ресурсів промислових підприємств у сучасних умовах
Вірченко В., Вірченко В. Особливості еволюції та сучасний стан ринку державних боргових цінних паперів України
Вовк В. Оцінка вартості банківського бізнесу як напрям підвищення рівня його капіталізації
Гарбар Ж., Гарнбар В., Нікітішин А. Соціально-економічні аспекти реалізації податкової політики в Україні
Гацька Л. Соціоекологічні ризики кризового та посткризового розвитку ринку праці в Україні
Жадько К. Теоретичні засади побудови фінансового контролю в ринкових умовах
Затонацька Т. Зарубіжний досвід фінансування розвитку освіти: перспективи застосування в Україні
Коваленко Ю. Право власності як інституційна складова фінансового сектора України
Коляда Т. Тенденції податкового регулювання малого підприємництва в умовах посткризового періоду розвитку України
Краєвський В. Місце фінансових інститутів у системі національних рахунків
Федірко В. Банківська система України в умовах глобалізації світової економіки
Кравець В., Яфінович О. Інституційні чинники розвитку інститутів спільного інвестування в Україні
Плиса В. Стратегія інтеграції страхового ринку України в світовий страховий прості�
Рудик В. Роль фінансово-економічних чинників у запровадженні обов'язкового накопичувального пенсійного страхування в Україні
Шевченко В. Вплив зовнішніх шоків на транзитивні економіки в умовах міжнародної фінансової кризи
Дрозд Н. Міжнародні потоки капіталу та підтримка фінансової стабільності після глобальної фінансової кризи
Куземко Н. Фінансові індикатори портфеля банківських ресурсів України в аспекті фаз економічного розвитку
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;