Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Економіка

Випуск повністю
Лаурінавічюс Ан. Венчурний капітал як каталізатор розвитку бізнесу в Литві
Лаурінавічюс Ал. Політика, що базується на активах: новий напрямок соціальної політики у країнах Центральної та Східної Європи
Ляшенко О. Динамічна модель багатоукладної економіки
Мацкевічюс Й., Рагаускене Е. Економічний аналіз та управління державним майном: випадок Литви
Мацкевічюс Й., Субачене Р., Сенкус К. Комплексний аналіз доходності основних матеріальних активів
Місюнас А., Крегждайте Р. Оцінка умов для стійкого розвитку платіжних балансів Балтійських держав
Міскініс A. Ділове оточення против стимулів у залученні прямих іноземних інвестицій
Новіцкіте Л. Вплив нової фінансової контролюючої системи на консолідацію у банківському секторі
Палюліте Р. Стабілізаційна політика в глобальних економічних умовах
Разюнієне Д., Пермінайте A. Помилки звітності, фальсифікація та фінансовий злочин : Литва як приклад для вивчення
Руських К. Переосмислення національних та Європейських фінансових регуляторних рамок після кризи: випадок трьох нових членів ЄС
Рябоконь О. Актуальні проблеми в сфері формування та виконання місцевих бюджетів
Шевченко В. Вплив фінансової глобалізації на банківську стабільність країн ЦСЄ
Слушаєнко Н. Оптимізація якості за функціями витрат та ринкової ціни
Софіщенко І. Стратегічний розвиток фінансової системи перехідних економік: міжнародний аспект
Станікунас Р., Стрюкас Р. Застосування політики змагання в секторі телекомунікацій
Венгер Т. Соціальні наслідки зростання державного боргу для країн з різним рівнем економічного розвитку
Вірченко А. Макроекономічні ефекти трансмісійного механізму бюджетно-податкової політики в умовах фінансово-економічної кризи
Вірченко O. Формування ринку землі в Україні: ключові можливості та загрози
Затонацька Т., Ставицький А. Розробка методики прогнозування податку на прибуток підприємств України у середньостроковій перспективі
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;