Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Економіка

Випуск повністю
Вірченко В. Еволюція підходів до класифікації об'єктів інтелектуальної власності
Дрозд Н. Фонди суверенного добробуту як особливі міжнародні інвестори в умовах глобального фінансового спаду
Дука А. Технологічна модернізація економіки у контексті теорії економічного розвитку Й. Шумпетера
Жилінська О. Інноваційна теорія Й. Шумпетера: сучасне звучання економічних ідей
Ігнатюк А. Еволюція теоретико-методологічних підходів до дослідження галузевих ринків
Ільїна Г. Наука як детермінанта економічного розвитку в умовах інноваційних трансформацій суспільства
Корнілова І., Білорус Т. Регіональні інноваційні системи: сутність та підходи до структуризації
Мицюк С. Конкурентоспроможність економіки України: аналіз основних чинників
Нестеренко О. Вплив австрійської суб'єктивно-психологічної школи на українську економічну думку
Новікова І., Алексеєва К. Вітчизняні реалії державного регулювання підприємництва в умовах мінливих інституційних бар'єрів
Пашнюк Л. Філантропія та спонсорство як складові соціальної відповідальності бізнесу
Пригара О. Система маркетингової інформації у дослідженні привабливості міжнародних ринків
Рожко О. Шляхи реформування позабюджетних цільових фондів соціального призначення в Україні
Силкіна Ю. Активізація реструктуризаційних процесів в умовах кризового стану підприємств
Старостіна А., Кравченко В., Названова Л. Використання інтелектуальної власності науковців університету в рамках концепції відкритих інновацій: можливості та ризики для України
Степанова А. Взаємозв'язок інноваційного фактору та економічного зростання в інноваційній теорії циклічного економічного розвитку Йозефа Шумпетера
Фірсова С. Маркетингове забезпечення виведення власних торгових марок у ритейлі
Харламова Г. Інвестиційна безпека як компонента економічної безпеки України
Жолобчук І. Екологічний аудит в Україні проблеми та актуальність впровадження
Козенко А. Застосування інструментів вертикального фінансового вирівнювання в Україні
Могилко Л. Внутрішні державні облігації як інструмент фінансування бюджетного дефіциту України
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;