Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Економіка

Випуск повністю
Бажал Ю. Шумпетерівська парадигма "статики" і "динаміки" економічної системи та її практичне значення
Єгоров І., Лінчевська Н. Процеси "творчої руйнації" та розвитку економіки у незалежній Україні
Гражевська Н. Механізм саморозвитку економічних систем у концепції "творчого руйнування" Й. Шумпетера
Жилінська О. Держава як активізатор розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності
Мартінавічус І. Оцінка національного багатства та її використання в країнах з перехідною економікою
Бахо-Рубіо О., Гомес-Плана A. Альтернативні стратегії скорочення дефіциту державного бюджету для Іспанії
Бiкaс Е., Келіуотите-Станіленіне Г. Податкові системи держав-членів Європейського Союзу
Алексеєнко Л., Стасик О. Фінансовий потенціал злиттів і поглинань у процесах реструктуризації корпоративних структу�
Кравченко М., Шергелашвілі Є. Інноваційна парадигма Й. Шумпетера та принципи реорганізації економічної системи
Зухба О. Інноваційні ефекти діяльності домогосподарства
Домбровський О. Інноваційна сутність і зміст категорії "цивілізаційний хронотоп"
Крупка І. Роль фінансових інновацій у розвитку фінансового ринку та національної економіки
Цуркан А., Красовська О. Моделювання інноваційної діяльності як основа для формування ефективної інноваційної політики держави
Чеберкус Д. Дослідницький податковий кредит як інструмент державного регулювання розвитку інноваційного підприємництва
Анісімова Л., Балан В. Сучасне розуміння поняття "організаційних інновацій" у контексті дослідження систем менеджменту якості
Кухта П. Перспективи структурної перебудови економіки України
Овчаренко Т. Особливості розуміння інвестиційного процесу основоположником класичної теорії А.Смітом
Святненко В. Актулізація ідей Й.А. Шумпетера у сучасному менеджменті інноваційної діяльності
Нетреба І. Впровадження системи інформаційної підтримки інноваційної діяльності на промисловому підприємстві
Ситницький М. Франчайзинг у сфері культури
Маслюківська А. Інноваційна теорія Йозефа Шумпетера: від класичного визначення поняття "інновація" до сучасного розуміння інноваційних ідей
Вікулова А. Аспекти державного регулювання комерціалізації інтелектуальної власності
Прилуцька І. Ринок технологій як невід'ємна складова розвитку інноваційного підприємництва в Україні
Чулак О. Особливості інноваційного процесу на підприємствах фармацевтичного ринку України
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;