Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Економіка

Випуск повністю
Базилевич В. Сучасна економічна теорія: у пошуках нової парадигми
Айнабек К. Методологія оптимізації регіональної економіки
Белокрилова О., Белокрилов К. Евристичні можливості інституціоналізму в дослідженні взаємодії економічних суб'єктів
Вірченко В. Історія розвитку теоретичних уявлень про зміст та джерела права інтелектуальної власності
Вітренко А. Особливість сучасної рекламної інформації та її значення в умовах нової ринкової економіки
Гайдай Т. Методологічний аналіз зрушень парадигмальної структури сучасної економічної теорії
Гражевська Н. Методологічні орієнтири синергетичного підходу в економічних дослідженнях
Залєвська-Шишак А. Особливості відтворення суспільних благ в трансформаційній економіці
Зухба Д. Специфіка методології дослідження вартості в інноваційній економіці
Ігнатюк А. Зародження та розвиток теорії галузевих ринків
Катигробова О. Розвиток теорії інновацій в контексті інституціоналізму
Клюкін П. Розвиток теорії господарського кругообігу в ХХ столітті і її сучасні перспективи
Красота О. Соціальний аспект економічних явищ – майбутнє економічної науки
Мандибура В. Ідеологеми сучасного концептуально-методологічного "оновлення" економічної теорії
Нестеренко О. Теорія спонтанного порядку Ф.фон Хайєка
Осецький В., Прилуцький А. Пріоритетні напрямки державного регулювання аграрного ринку
Прушківська Е. Роль знань у формуванні постіндустріального суспільства: національний аспект
Радіонова І. Теорія фінансової нестабільності у інструментарії сучасної макроекономіки
Тарасевич В. Фундаментальна економічна наука XXI століття: орієнтири і вектори змін
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;